2 tổng công ty của Bộ Xây dựng sẽ IPO trong quý 3/2017

Liên quan đến công tác tái cơ cấu DNNN ngành xây dựng, mới đây, báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2017 của Chính phủ và một số kết quả chủ yếu về sản xuất kinh doanh trong tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2017 của các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng cho biết,  đã có 2 Tổng công ty được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án CPH.
Thứ Hai, ngày 10/07/2017 15:24 GMT +7

Liên quan đến công tác tái cơ cấu DNNN ngành xây dựng, mới đây, báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2017 của Chính phủ và một số kết quả chủ yếu về sản xuất kinh doanh trong tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2017 của các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng cho biết,  đã có 2 Tổng công ty được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án CPH.

2 tổng công ty của Bộ Xây dựng sẽ IPO trong quý 3/2017
Hai Tổng công ty đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa (IDICO, Sông Đà) và dự kiến sẽ tiến hành IPO trong quý 3/2017. Ảnh: H.Anh.

Theo đó, Bộ Xây dựng cho biết, trong 6 tháng qua Bộ Xây dựng tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Xây dựng, trong đó trọng tâm là tái cơ cấu các DNNN do Bộ Xây dựng quản lý. 

Hiện Bộ đang tập trung tái cơ cấu các DNNN do Bộ quản lý theo Phương án sắp xếp, tái cơ cấu DNNN, DN có vốn góp của nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch của Bộ Xây dựng triển khai Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 2/2/2017 về việc đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới DNNN giai đoạn 2016-2020. 

Bộ cũng đã chỉ đạo các Tổng công ty TNHH MTV, Người đại diện vốn tại các Tổng công ty – CTCP xây dựng phương án thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty, phương án sắp xếp, thoái vốn tại các công ty con, công ty liên kết trình Bộ Xây dựng.

Cũng trong quý 1 và quý 2/2017, Bộ Xây dựng tập trung thực hiện công tác cổ phần hóa tại 4 Tổng công ty còn lại (Sông Đà, HUD, IDICO và VICEM). Đến nay, 2 Tổng công ty đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa (IDICO, Sông Đà) và dự kiến sẽ tiến hành IPO trong quý 3/2017.

Bên cạnh đó, Tổng công ty HUD đang trình Thủ tướng Chính phủ phương án CPH. Riêng Tổng công ty VICEM tiếp tục xác định giá trị DN trên cơ sở phương án tái cơ cấu CTCP Xi măng Hạ Long và Xi măng Sông Thao theo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Thông báo số 147/TB-VPCP ngày 17/3/2017.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, công tác thoái, tăng, giảm vốn tại các DN thuộc Bộ có một số kết quả như sau: đã đấu giá thành công 120 triệu cổ phần ra công chúng tại Tổng công ty Viglacera để tăng vốn điều lệ từ 3.070 tỷ đồng lên 4.270 tỷ đồng; chấp thuận để Người đại diện tại Tổng công ty DIC thực hiện các thủ tục thoái toàn bộ vốn nhà nước; đã chấp thuận chủ trương phát hành, thỏa thuận cho các Tổng công ty, Người đại diện vốn nhà nước tại các Tổng công ty - CTCP thực hiện thoái, tăng, giảm vốn tại 32 Công ty con, Công ty liên kết tại 10 Tổng công ty: COMA, LILAMA, VIWASEEN, VICEM, CC1, FICO, Viglacera, Bạch Đằng, Sông Hồng và Sông Đà.

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang tiếp tục chỉ đạo Người đại diện vốn tại các Tổng công ty cổ phần chấp hành các chính sách pháp luật: thực hiện đăng ký giao dịch và niêm yết cổ phiếu của DN sau cổ phần hóa trên sàn giao dịch chứng khoán; thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017…

Theo H.Anh/Báo Hải quan

van.vn - chuyên trang đánh giá, tư vấn và tin tức về công nghệ, sản phẩm hàng đầu Việt Nam.

Link gốc: http://doanhnhan.net/2-tong-cong-ty-cua-bo-xay-dung-se-ipo-trong-quy-3-2017-115789.html
Tin mới nhất[+] Xem tất cả