3 công ty sẽ IPO tại HNX

Theo tin từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 30/6 tới đây, 3 Công ty gồm: Công ty TNHH MTV Việt Trung, Công ty TNHH MTV Lệ Ninh- Quảng Bình, Công ty TNHH MTV Trường Thành sẽ tổ chức chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) tại HNX.
Thứ Bảy, ngày 17/06/2017 10:26 GMT +7

Theo tin từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 30/6 tới đây, 3 Công ty gồm: Công ty TNHH MTV Việt Trung, Công ty TNHH MTV Lệ Ninh- Quảng Bình, Công ty TNHH MTV Trường Thành sẽ tổ chức chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) tại HNX.

3 công ty sẽ IPO tại HNX
Ảnh: Minh họa. Nguồn Internet.

Công ty TNHH MTV Việt Trung sẽ IPO hơn 5,8 triệu cổ phần, tương đương 31,3% vốn điều lệ sau cổ phần hóa với mức giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phần.

Công ty TNHH MTV Việt Trung trước đây là Nông trường Việt Trung được thành lập từ năm 1961 trên cơ sở hợp nhất 3 nông trường ở tỉnh Quảng Bình. Giá trị thực tế doanh nghiệp để cổ phần hóa là hơn 284 tỷ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đạt hơn 185,7 tỷ đồng.

Theo phương án cổ phần hóa, vốn điều lệ dự kiến của công ty sau cổ phần hóa đạt hơn 185,7 tỷ đồng. Trong đó, Nhà nước sẽ nắm giữ 65% vốn điều lệ, tương đương hơn 12 triệu cổ phần. 687.000 cổ phần, tương đương 3,7% vốn điều lệ, dành để bán cho người lao động và hơn 5,8 triệu cổ phần, tương đương 31,3% vốn điều lệ sẽ được bán đấu giá công khai cho công chúng đầu tư tại HNX.

Công ty TNHH MTV Lệ Ninh- Quảng Bình sẽ IPO hơn 2,6 triệu cổ phần, tương đương 26,31% vốn điều lệ sau cổ phần hóa với mức giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phần.

Giá trị thực tế của doanh nghiệp này để cổ phần hóa đạt hơn 153,6 tỷ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là hơn 86,9 tỷ đồng.

Theo phương án cổ phần hóa, vốn điều lệ dự kiến của công ty sau cổ phần hóa đạt 100 tỷ đồng. Trong đó, Nhà nước sẽ nắm giữ 65% vốn điều lệ, tương đương 6,5 triệu cổ phần. 669.300 cổ phần, tương đương 6,69% vốn điều lệ, dành để bán cho người lao động. 200.000 cổ phần tương đương 2% vốn điều lệ bán cho Công đoàn công ty và hơn 2,6 triệu cổ phần, tương đương 26,31% vốn điều lệ sẽ được bán đấu giá công khai cho công chúng.

Công ty TNHH MTV Trường Thành sẽ chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng hơn 3 triệu cổ phần, tương đương 53,87% vốn điều lệ sau cổ phần hóa với mức giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phần.

Công ty TNHH MTV Trường Thành trực thuộc Bộ Quốc phòng. Giá trị thực tế doanh nghiệp để cổ phần hóa đạt hơn 338,2 tỷ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là hơn 55,9 tỷ đồng.

Theo phương án cổ phần hóa, vốn điều lệ dự kiến của công ty sau cổ phần hóa đạt 56 tỷ đồng. Trong đó, Nhà nước sẽ nắm giữ 40% vốn điều lệ, tương đương hơn 2,2 triệu cổ phần. 343.100 cổ phần, tương đương 6,13% vốn điều lệ, dành để bán cho người lao động và hơn 3 triệu cổ phần, tương đương 53,87% vốn điều lệ sẽ được bán đấu giá công khai cho công chúng.

Theo Minh Anh/Báo Hải quan

van.vn - chuyên trang đánh giá, tư vấn và tin tức về công nghệ, sản phẩm hàng đầu Việt Nam.

Link gốc: http://doanhnhan.net/3-cong-ty-se-ipo-tai-hnx-114565.html
Tin mới nhất[+] Xem tất cả