Bảo đảm nguồn chi cho an sinh xã hội

Theo Bộ Tài chính, việc hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2015 đã góp phần quan trọng thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội, đặc biệt là chi cho con người.
Thứ Hai, ngày 26/01/2015 11:27 GMT +7
Chính sách tài chính bảo đảm nguồn chi cho an sinh xã hội, tạo sự đồng thuận lớn từ người dân. Ảnh Internet.

Năm 2014, NSNN đã đảm bảo nguồn đáp ứng kịp thời nhu cầu chi an sinh, phúc lợi xã hội, bổ sung kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh...; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội để kịp thời xử lý các vướng mắc về cơ chế chính sách.

Năm qua, theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính đã xuất cấp trên 100 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để cứu trợ nhân dân các địa phương bị thiếu đói, giáp hạt và hỗ trợ cho học sinh vùng khó khăn.

Tình hình an sinh xã hội cơ bản được bảo đảm. Trong đó, đã thực hiện có hiệu quả các chính sách như hỗ trợ tín dụng ưu đãi cho vay hộ nghèo, cho vay xuất khẩu lao động; miễn giảm học phí cho con em hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và các chính sách giảm nghèo khác.

Cùng với đó, các bộ, ngành, địa phương đã triển khai tốt công tác bảo trợ xã hội, theo dõi sát tình hình thiếu đói, giáp hạt, thiệt hại do thiên tai, để kịp thời tổ chức cứu trợ và đề xuất giải pháp khắc phục, nhanh chóng ổn định đời sống nhân nhân, phục hồi sản xuất. Theo số liệu thống kê, hiện đang thực hiện trợ cấp xã hội thường xuyên cho gần 2,7 triệu đối tượng tại cộng đồng với tổng kinh phí khoảng 9.000 tỷ đồng.

Như vậy, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, nguồn thu NSNN còn hạn hẹp nhưng các chính sách tài chính đã bảo đảm nguồn chi cho an sinh xã hội, góp phần ổn định xã hội và tạo sự đồng thuận lớn từ người dân.

Tính đến cuối năm 2014, tỷ lệ hộ nghèo cả nước ước giảm từ 1,8 đến 2% so với cuối năm 2013 (từ 7,8% xuống còn 5,8-6%). Riêng tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm bình quân 5%/năm (từ 38,2% năm 2013 xuống còn 33,2% năm 2014).

Trong năm 2015, Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách; điều hành ngân sách trên địa bàn (bao gồm cả ngân sách cấp tỉnh và các cấp huyện, xã) nhằm đảm bảo nguồn chi trả lương và các chính sách an sinh xã hội cũng như các nhiệm vụ chính trị quan trọng khác.

Tăng mức hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo

Thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội theo quy định tại Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 1-6-2014, các đối tượng này được tăng mức hỗ trợ từ 30.000 đồng lên 46.000 đồng/tháng.

Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, mỗi hộ nghèo và hộ chính sách xã hội chỉ được hưởng một mức hỗ trợ tiền điện. Mức hỗ trợ tiền điện cho mục đích sinh hoạt hàng tháng tương đương tiền điện sử dụng 30 kWh tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 hiện hành là 46.000 đồng/hộ/tháng. Phương thức hỗ theo hướng chi trả trực tiếp theo hình thức hỗ trợ bằng tiền từng quý đến hộ nghèo và hộ chính sách xã hội.

van.vn - chuyên trang đánh giá, tư vấn và tin tức về công nghệ, sản phẩm hàng đầu Việt Nam.

Link gốc: http://doanhnhan.net/bao-dam-nguon-chi-cho-an-sinh-xa-hoi-97502.html
Tin mới nhất[+] Xem tất cả