Bổ nhiệm Chủ tịch, Thành viên Hội đồng thành viên Quỹ Phát triển DNNVV

- Thực hiện Nghị định số 39/2019/NĐ-CP và nhằm kiện toàn hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngày 2/7, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Lễ trao Quyết định Bổ nhiệm cho Chủ tịch và 2 thành viên Hội đồng thành viên của Quỹ.
Thứ Tư, ngày 03/07/2019 22:07 GMT +7

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng thay mặt Lãnh đạo Bộ đã trao Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm cho Chủ tịch và 2 thành viên Hội đồng thành viên Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo đó, bà Hoàng Thị Hồng, Giám đốc Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ông Phan Thanh Hà, Phó giám đốc Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thứ trưởng Vũ Đại Thắng trao quyết định bổ nhiệm cho Chủ tịch và 2 thành viên Hội đồng thành viên của Quỹ Phát triển DNNVV.

Chia sẻ tại buổi lễ, Thứ trưởng Vũ Đại Thắng cho biết, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa là một trong những mô hình rất đặc thù của cả nước cũng như Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đây là quỹ công lập nhưng ngoài ngân sách và là quỹ thứ 2 Chính phủ cho phép thành lập theo mô hình mới.

"Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa là 1 đơn vị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vừa là công cụ của Quốc hội, Chính phủ trong việc thực thi Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa, được áp dụng nhiều cơ chế đặc thù và nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Bộ, do vậy, rất nhiều dư địa để quỹ hoạt động và phát triển", Thứ trưởng khẳng định.

Thứ trưởng Vũ Đại Thắng đề nghị, thời gian tới, Quỹ cần hướng tới việc cho vay trực tiếp, không qua ủy thác, rút gọn quy trình, thủ tục, tăng khả năng tiếp cận của các doanh nghiệp.

Đặc biệt, cần phải gánh vác nhiệm vụ mới, phức tạp là cho vay rủi ro mạo hiểm. Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa là quỹ duy nhất của Chính phủ trong việc thực hiện cho vay mạo hiểm. Do vậy, cần kết hợp chặt chẽ với các trung tâm đổi mới sáng tạo, cùng các nhóm 4.0 của Bộ để nghiên cứu quy trình thủ tục với việc cho vay mạo hiểm. Đây là thách thức, nhưng cũng là công việc Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư rất kỳ vọng.

Thứ trưởng Vũ Đại Thắng chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tham dự buổi lễ.

Theo Nghị định số 39/2019/NĐ-CP, ngày 10/05/2019 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, từ ngày 01/07/2019, Quỹ sẽ hoạt động theo mô hình công ty TNHH 1 thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Đây là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, do Thủ tướng Chính phủ thành lập. Vốn điều lệ tối thiểu của Quỹ là 2.000 tỷ đồng. 

Quỹ thực hiện chức năng cho vay, tài trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị và tiếp nhận, quản lý nguồn vốn vay, tài trợ, viện trợ, đóng góp, ủy thác của các tổ chức, cá nhận để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Quỹ thực hiện cho vay dưới hai hình thức, đó là: Cho vay trực tiếp là Quỹ trực tiếp cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị có nhu cầu vay vốn; Cho vay gián tiếp là Quỹ thực hiện cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua giao vốn cho ngân hàng thương mại.

Ngoài chức năng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, Quỹ còn tiếp nhận và quản lý nguồn vốn vay, tài trợ, viện trợ, đóng góp, ủy thác của các tổ chức, cá nhận để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa./.

Theo Tạp chí Kinh tế và Dự báo

van.vn - chuyên trang đánh giá, tư vấn và tin tức về công nghệ, sản phẩm hàng đầu Việt Nam.

Link gốc: http://doanhnhan.net/bo-nhiem-chu-tich-thanh-vien-hoi-dong-thanh-vien-quy-phat-trien-dnnvv-123095.html
Tin mới nhất[+] Xem tất cả