Bộ Tài chính “thúc” các bộ đẩy nhanh tiến độ triển khai cơ chế một cửa

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa kí một loạt văn bản đề nghị các Bộ, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Y tế; Công Thương; Giao thông vận tải; Tài nguyên và Môi trường; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đẩy nhanh tiến độ triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN và Kiểm tra chuyên ngành.
Thứ Năm, ngày 17/08/2017 09:53 GMT +7

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa kí một loạt văn bản đề nghị các Bộ, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Y tế; Công Thương; Giao thông vận tải; Tài nguyên và Môi trường; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đẩy nhanh tiến độ triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN và Kiểm tra chuyên ngành.

Bộ Tài chính “thúc” các bộ đẩy nhanh tiến độ triển khai cơ chế một cửa
Triển khai Cơ chế một cửa quốc gia gióp phần giảm thời gian thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa XNK. Ảnh: N.Linh

Để hoàn thành kế hoạch triển khai Cơ chế một cửa quốc gia của các bộ đã được phê duyệt tại Quyết định 2185/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đề nghị các bộ chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc bộ phối hợp với Tổng cục Hải quan-Cơ quan thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại (gọi tắt là Ủy ban chỉ đạo quốc gia) sớm thực hiện một số nội dung.

Mở rộng các thủ tục hành chính đã triển khai trong giai đoạn trước ra phạm vi toàn quốc và cho tất cả các DN hoạt động trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành của các bộ.

Chỉ định đầu mối về nghiệp vụ và kỹ thuật để phối hợp với cơ quan thường trực kịp thời giải đáp, tháo gỡ và xử lý các vướng mắc cho DN trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Bộ Tài chính cũng đề nghị các bộ sớm rà soát để đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới cơ sở pháp lý liên quan đến các thủ tục hành chính dự kiến sẽ triển khai thông qua Cơ chế một cửa quốc gia đảm bảo triển khai đủ 6 thủ tục hành chính đã đăng ký trong năm 2017.

Thống nhất các quy trình thủ tục với Cơ quan thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia và phối hợp với cơ quan thường trực xây dựng phần mềm; chạy thử nghiệm; đào tạo, tập huấn cho công chức và các DN; tổ chức triển khai trên thực địa.

Bên cạnh đó, với từng bộ, Bộ Tài chính cũng đề nghị cụ thể các nội dung cần triển khai. 

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công Thương thông báo cho Cơ quan thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về những thủ tục hành chính không thực hiện theo kế hoạch tại Quyết định 2185/QĐ-TTg vì có sự thay đổi, hoặc đã bị bãi bỏ theo các văn bản quy phạm pháp luật mới để làm căn cứ báo cáo Thủ tướng Chỉnh phủ điều chỉnh kế hoạch.

Bộ Công Thương nghiên cứu triển khai đầy đủ các mẫu chứng nhận xuất xứ (C/O) ưu đãi do các bộ cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia dưới hình thức C/O điện tử. 

Nghiên cứu và bổ sung thủ tục cấp các giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa NK thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Công Thương vào kế hoạch triển khai trong 6 tháng cuối năm để có thể bắt đầu triển khai sớm vào cuối năm 2017, đầu 2018.

Đối với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính đề nghị tập trung chuẩn bị điều kiện cần thiết để triển khai đối với 25 thủ tục hành chính mới thực hiện tại 5 đơn vị thuộc bộ gồm: Cục Thú y, Chăn nuôi, Bảo vệ thực vật, Trồng trọt và Tổng cục Thủy sản.

Đối với VCCI, Bộ Tài chính đề nghị sớm ban hành Kế hoạch hành động triển khai Cơ chế một cửa quốc gia theo đúng yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo quốc gia. VCCI sớm triển khai chính thức thủ tục cấp C/O mẫu B sang ASEAN trên Cơ chế một cửa quốc gia.

Tiếp tục rà soát để đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới cơ sở pháp lý liên quan để sớm triển khai các thủ tục còn lại là: Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa không ưu đãi thông qua Cơ chế một cửa quốc gia.

Cùng với việc đề nghị các bộ ngành đẩy nhanh tiến độ triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Bộ Tài chính cũng đề nghị nhiều nội dung liên quan đến việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành hàng hóa XNK.

Theo N.Linh/Báo Hải quan

van.vn - chuyên trang đánh giá, tư vấn và tin tức về công nghệ, sản phẩm hàng đầu Việt Nam.

Link gốc: http://doanhnhan.net/bo-tai-chinh-thuc-cac-bo-day-nhanh-tien-do-trien-khai-co-che-mot-cua-116235.html
Tin mới nhất[+] Xem tất cả