Bội chi ngân sách nhà nước 2018 "chốt" ở mức 3,7% GDP

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2610/QĐ-BTC về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.
Thứ Bảy, ngày 06/01/2018 09:51 GMT +7

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2610/QĐ-BTC về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Số thu nội địa năm 2018 mà ngành Thuế phải thu được là 1.099.300 tỷ đồng. Ảnh: H.Vân.

Cụ thể, tổng thu NSNN là 1.319.200 tỷ đồng, trong đó, thu nội địa là 1.099.300 tỷ đồng; thu từ dầu thô 35.900 tỷ đồng; thu cân đối từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu 179.000 tỷ đồng; thu viện trợ 5.000 tỷ đồng.

Tổng chi NSNN là 1.523.200 tỷ đồng với 399.700 tỷ đồng chi đầu tư phát triển; 112.518 tỷ đồng chi trả nợ lãi; 1.300 tỷ đồng chi viện trợ; 940.748 tỷ đồng chi thường xuyên; 35.767 tỷ đồng chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế; 100 tỷ đồng chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính; 32.097 tỷ đồng dự phòng NSNN.

Bội chi NSNN năm 2018 được hạn chế ở 204.000 tỷ đồng, tương đương 3.7% GDP. Trong đó, bội chi ngân sách Trung ương là 195.000 tỷ đồng và bội chi ngân sách địa phương 9.000 tỷ đồng. Chi trả nợ gốc được quyết định là 159.744 tỷ đồng. Tổng mức vay của NSNN là 363.284 tỷ đồng. 

Cân đối nguồn, thu, chi dự toán ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương năm 2018 cũng được quy định cụ thể.

Tổng nguồn thu ngân sách Trung ương là 753.404 tỷ đồng. Thu thuế, phí và các khoản thu khác là 748.404 tỷ đồng; thu từ nguồn viện trợ 5.000 tỷ đồng.

Tổng chi ngân sách Trung ương là 948.404 tỷ đồng. Chi ngân sách Trung ương theo phân cấp (không kể bổ sung cho ngân sách địa phương) là 627.253 tỷ đồng; chi bổ sung cho ngân sách địa phương là 321.151 tỷ đồng (chi bổ sung cân đối là 198.699 tỷ đồng; chi bổ sung có mục tiêu là 122.452 tỷ đồng). Bội chi ngân sách Trung ương 195.000 tỷ đồng.

Tổng nguồn thu ngân sách địa phương là 886.947 tỷ đồng, trong đó, thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp là 565.796 tỷ đồng; thu bổ sung từ ngân sách Trung ương là 321.151 tỷ đồng (thu bổ sung cân đối 198.699 tỷ đồng; thu bổ sung có mục tiêu 122.452 tỷ đồng). 

Tổng chi ngân sách địa phương 895.947 tỷ đồng gồm 773.495 tỷ đồng chi cân đối ngân sách địa phương theo phân cấp (không kể từ nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách Trung ương) và 122.452 tỷ đồng chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách Trung ương. Bội chi ngân sách địa phương là 9.000 tỷ đồng.

Theo H.Vân/Báo Hải quan

van.vn - chuyên trang đánh giá, tư vấn và tin tức về công nghệ, sản phẩm hàng đầu Việt Nam.

Link gốc: http://doanhnhan.net/boi-chi-ngan-sach-nha-nuoc-2018-chot-o-muc-3-7-gdp-117136.html
Tin mới nhất[+] Xem tất cả