Bội thu ngân sách khoảng 24,1 nghìn tỷ đồng trong quý I/2019

- Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, thu ngân sách quý I/2019 (đến ngày 15/3) ước đạt 278,6 nghìn tỷ đồng trong khi chi 254,5 nghìn tỷ đồng.
Thứ Bảy, ngày 30/03/2019 11:28 GMT +7

Như vậy, quý đầu năm nay bội thu khoảng 24,1 nghìn tỷ đồng.

Tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/3/2019 ước tính đạt 278,6 nghìn tỷ đồng, bằng 19,7% dự toán năm, trong đó thu nội địa 221,7 nghìn tỷ đồng, bằng 18,9%; thu từ dầu thô 9,9 nghìn tỷ đồng, bằng 22,3%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 47 nghìn tỷ đồng, bằng 24,9%.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 30 nghìn tỷ đồng, bằng 16,9% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 42,7 nghìn tỷ đồng, bằng 20%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 51 nghìn tỷ đồng, bằng 21,1%; thu thuế thu nhập cá nhân 24,8 nghìn tỷ đồng, bằng 21,9%; thu thuế bảo vệ môi trường 8,3 nghìn tỷ đồng, bằng 12%; thu tiền sử dụng đất 20,5 nghìn tỷ đồng, bằng 22,7%.

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/3/2019 ước tính đạt 254,5 nghìn tỷ đồng, bằng 15,6% dự toán năm, trong đó chi thường xuyên đạt 192,7 nghìn tỷ đồng, bằng 19,3%; chi đầu tư phát triển 33,5 nghìn tỷ đồng, bằng 7,8%; chi trả nợ lãi 27,7 nghìn tỷ đồng, bằng 22,2%./. 

Theo Tạp chí Kinh tế và Dự báo

van.vn - chuyên trang đánh giá, tư vấn và tin tức về công nghệ, sản phẩm hàng đầu Việt Nam.

Link gốc: http://doanhnhan.net/boi-thu-ngan-sach-khoang-24-1-nghin-ty-dong-trong-quy-i-2019-123022.html
Tin mới nhất[+] Xem tất cả