Các cơ quan kho bạc số hóa hoạt động cải cách thủ tục tài chính công

Trong 2 ngày (28 và 29/3/2018), Kho bạc Nhà nước (KBNN) đăng cai tổ chức Hội thảo chuyên đề của Hiệp hội Kho bạc quốc tế (AIST) năm 2018 với chủ chủ đề: “Hiện đại hóa các cơ quan kho bạc thông qua điện tử hóa/số hóa”.
Thứ Năm, ngày 29/03/2018 13:31 GMT +7

Trong 2 ngày (28 và 29/3/2018), Kho bạc Nhà nước (KBNN) đăng cai tổ chức Hội thảo chuyên đề của Hiệp hội Kho bạc quốc tế (AIST) năm 2018 với chủ chủ đề: “Hiện đại hóa các cơ quan kho bạc thông qua điện tử hóa/số hóa”.

Hôi thảo Kho bạc quốc tế. Ảnh: TT

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Tạ Anh Tuấn, Quyền Tổng Giám đốc KBNN cho biết, là thành viên của Hiệp hội, KBNN Việt Nam luôn coi các hoạt động của Hiệp hội là một diễn đàn để cùng chia sẻ, trao đổi và học tập lẫn nhau về những kinh nghiệm trong công tác quản lý và hoạt động nghiệp vụ kho bạc và kế toán công. 

“Hội thảo diễn ra trong đúng giai đoạn KBNN Việt Nam đang triển khai quá trình hiện đại hóa nhằm tiến tới xây dựng một kho bạc điện tử, một bươc đi rất quan trọng trong lộ trình thực hiện chiến lược phát triển KBNN Việt Nam đến năm 2020” - ông Tạ Anh Tuấn nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cho biết, trong thời đại ngày nay, kỹ thuật số đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động kinh tế, xã hội. Quá trình cải cách và hiện đại hóa các hoạt động nghiệp vụ kho bạc, đặc biệt là công tác cải cách thủ tục tài chính công đang là một nội dung trọng tâm và có ý nghĩa quan trọng đặc biệt đối với KBNN Việt Nam. Việc số hóa các nghiệp vụ kho bạc đóng một vai trò quan trọng trong quá trình hiện đại hóa này. 

Nhận thức được vai trò của điện tử hóa, số hóa trong hoạt động của kho bạc, trong thời gian qua, KBNN Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc ứng dụng công nghệ thông tin đối với nghiệp vụ kho bạc như: Hệ thống quản lý thu ngân sách nhà nước và phối hợp thu (với các ngân hàng và thuế/hải quan); hệ thống thu ngân sách của Ngân hàng; Hệ thống thanh toán song phương của Ngân hàng với Kho bạc; Hệ thống dự báo dòng tiền trong quản lý ngân quỹ; dịch vụ công trực tuyến...

“Mặc dù đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, tuy nhiên, việc thực hiện điện tử hóa, số hóa của KBNN Việt nam vẫn còn những bất cập như chưa triển khai một cách đồng bộ tất cả các nghiệp vụ kho bạc (chủ yếu là nghiệp vụ thu – chi ngân sách và thanh toán), tính hiệu quả chưa thực sự cao do nghiệp vụ quản lý kho bạc chưa thực sự hoàn chỉnh” – Thứ trưởng Hà cho biết.

Cũng theo Thứ trưởng Trần Xuân Hà, để số hóa các nghiệp vụ kho bạc, Việt Nam chủ trương tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách về thu chi NSNN, về quản lý tài chính công, tài sản công. Trên cơ sở đó, chuẩn hóa các hoạt động nghiệp vụ của kho bạc. Bên cạnh đó, cũng cần có giải pháp phát triển hệ thống CNTT điện tử hóa, số hóa cho phù hợp với cơ chế phân cấp quản lý ngân sách giữa TW và địa phương. 

Thứ trưởng Hà nhấn mạnh thêm: “Việc lựa chọn công nghệ điện tử hóa/ số hóa cũng là một nội dung quan trọng trong bối cảnh phát triển công nghệ 4.0 Đi theo đó là đào tạo lại đội ngũ cán bộ, nguồn nhân lực có chất lượng cao để đảm nhận vận hành hệ thống quản lý này”.

Theo ông Didier Cornillet, Tổng Thư ký Hiệp hội Kho bạc quốc tế, kỹ thuật số ngày càng ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế xã hội. Việc triển khai thường diễn ra không đồng đều giữa các quốc gia cũng như trong nội bộ mỗi quốc gia. Tuy nhiên,  xu hướng đó là tất yếu, và Nhà nước đóng vai trò là một nhân tố có thể tạo thuận lợi cho xu hướng này bằng cách đưa ra các gói dịch vụ cho người sử dụng (khách hàng) và triển khai các phương pháp mới đối với khách hàng và nhà quản lý. Sự phát triển này ảnh hưởng đến các dịch vụ của nhà nước cũng như của các chính quyền địa phương.

Theo đó, trong thời đại ngày nay, việc số hóa/ điện tử hóa sẽ là đòn bẩy để tìm kiếm dịch vụ tốt hơn, là véc tơ để phát triển kinh tế, giảm thiểu chi phí cho NSNN. Bên cạnh đó, việc số hóa sẽ hiệu quả và an toàn hơn…

Tại hội thảo lần này, 14 thành viên đến từ các nước trong Hiệp hội Kho bạc quốc tế đã thảo luận các nội dung về hiện đại hóa các cơ quan kho bạc thông qua điện tử hóa/số hóa các nghiệp vụ kho bạc, như: Những lĩnh vực khác nhau mà số hóa có thể được triển khai liên quan đến kế toán - kiểm soát chi - kiểm soát thu; các vấn đề, chiến lược được lựa chọn, lợi ích và các trở ngại trong việc triển khai số hóa; trình bày kinh nghiệm của các nước thành viên và trao đổi thảo luận với các chuyên gia của một số tổ chức quốc tế.

Quyền Tổng giám đốc KBNN Tạ Anh Tuấn cho biết, với những kinh nghiệm mà các thành viên của Hiệp hội cùng nhau chia sẻ tại hội thảo, đây là cơ hội tốt để KBNN Việt Nam và kho bạc các nước cùng học hỏi để xây dựng và hoàn thiện hệ thống kho bạc, công tác cải cách, hiện đại hóa các hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhằm tăng cường quản lý tài chính công, ngân sách nhà nước có hiệu quả…

Theo H.Giang/Báo Hải quan

van.vn - chuyên trang đánh giá, tư vấn và tin tức về công nghệ, sản phẩm hàng đầu Việt Nam.

Link gốc: http://doanhnhan.net/cac-co-quan-kho-bac-so-hoa-hoat-dong-cai-cach-thu-tuc-tai-chinh-cong-117983.html
Tin mới nhất[+] Xem tất cả