Cải cách đi vào thực chất là nhiệm vụ trọng tâm của ngành Thuế

Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng tại hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết 19-2017/NQ-CP đối với lĩnh vực thuế do Bộ Tài chính tổ chức sáng 17/3. Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn cùng dự, chủ trì và điều hành hội nghị.
Thứ Bảy, ngày 18/03/2017 09:40 GMT +7

Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng tại hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết 19-2017/NQ-CP đối với lĩnh vực thuế do Bộ Tài chính tổ chức sáng 17/3. Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn cùng dự, chủ trì và điều hành hội nghị.

Cải cách đi vào thực chất là nhiệm vụ trọng tâm của ngành Thuế
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thùy Linh.

Cải cách thuế đã được ghi nhận

Đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), ông Đậu Anh Tuấn cho biết, những nỗ lực của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế về thực hiện cải cách, đơn giản hóa chính sách, thủ tục hành chính thuế, sửa đổi các quy trình nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin trong việc hỗ trợ doanh nghiệp khai thuế, nộp thuế điện tử… trong 3 năm qua (từ 2014-2016) đã đem lại nhiều lợi ích thiết thực, tiết kiệm thời gian công sức cho doanh nghiệp, được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá khá tốt. Kết quả chung đánh giá sự hài lòng của doanh nghiệp năm 2016 là 75% với những chỉ số thành phần đều tăng.

Báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong lĩnh vực thuế năm 2014, 2015, 2016, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Phi Vân Tuấn cho biết, Tổng cục Thuế đã chủ động rà soát, nghiên cứu và tham khảo các đánh giá của một số tổ chức quốc tế (Ngân hàng Thế giới, Tổ chức Tài chính quốc tế) về thời gian kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp Việt Nam để xác định số giờ kê khai nộp thuế chênh lệch giữa Việt Nam với bình quân 6 nước ASEAN ở từng khâu (về tần suất khai, nộp thuế; về hồ sơ; nội dung khai thuế; về phương thức khai; nộp thuế;...). Trên cơ sở đó, đã đề xuất nhiều giải pháp về cải cách thủ tục hành chính thuế, giảm thời gian và thủ tục nộp thuế cho người dân, doanh nghiệp.

Ông Phi Vân Tuấn cũng cho biết, trong năm 2017 và định hướng đến năm 2020, với mục tiêu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, trong lĩnh vực thuế cần thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp cải cách hành chính mà trọng tâm là: Tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, rút ngắn quy trình xử lý, hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước; giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước, phù hợp với thông lệ quốc tế. Mục tiêu này đã được Tổng cục Thuế cụ thể hóa bằng 8 nhóm nhiệm vụ, 32 giải pháp và 80 sản phẩm công việc cụ thể liên quan đến thể chế chính sách, quy trình nghiệp vụ, thực hiện Chính phủ điện tử, bộ máy tổ chức , thủ tục hành chính…

Tại Hội nghị, lãnh đạo Cục Thuế các địa phương như Hà Nội, TP.HCM, Nghệ An, Đà Nẵng, Cần Thơ… đều thống nhất với báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP những năm qua, phương hướng nhiệm vụ trong năm 2017 và định hướng đến năm 2020 của lãnh đạo Tổng cục Thuế. Đồng thời, đại diện Cục Thuế địa phương cũng nêu lên kiến nghị về một số vấn đề như: Đăng kí thuế; kê khai và nộp thuế; hoàn thuế Giá trị gia tăng; công tác thanh tra kiểm tra…

Yêu cầu cải cách đi vào thực chất

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, ngay từ những ngày đầu năm 2014, khi Nghị quyết 19/NQ-CP đầu tiên ra đời, ngành Tài chính đã không ngừng nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, xây dựng thể chế, giải pháp tổ chức triển khai thực hiện yêu cầu của Chính phủ. Những kết quả đó đã được Chính phủ, cộng đồng xã hội ghi nhận thông qua các kết quả giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và báo cáo đánh giá mức độ hài lòng của VCCI. Hiện thực hóa các mục tiêu mà Nghị quyết 19-2017/NQ-CP đặt ra cho ngành Thuế là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của toàn ngành Tài chính. Ngay từ bây giờ phải xác định được công tác cải cách thủ tục hành chính là trọng tâm. 

Bộ trưởng chỉ đạo: “Thứ nhất, cần phải tăng cường hơn nữa kỷ cương kỷ luật trong ngành. Có thể hệ thống pháp lý chưa hoàn chỉnh nhưng kỷ cương nhất định phải nghiêm chỉnh. Thứ hai, phải kiện toàn bộ máy tổ chức trong điều kiện kiện mở cửa hội nhập và đổi mới phương thức quản lý thuế để doanh nghiệp và người dân có thể thực hiện giám sát. Thứ ba, tiếp tục rà soát và đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giảm số thủ tục hiện nay xuống mức tối thiểu. Thứ tư, nghiên cứu thực hiện các kiến nghị của Ngân hàng thế giới, VCCI về thanh tra kiểm tra, hoàn thuế… Thứ năm, xây dựng cơ sở dữ liệu về thuế liên thông với các cơ quan ban ngành liên quan.”

Bộ trưởng cũng yêu cầu, Tổng cục Thuế cùng các đơn vị chức năng của Bộ phải đẩy mạnh tiến độ rà soát pháp luật theo Nghị quyết số 07-NQ/TW, ngày 18/11/2016 về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững. Ngoài ra, Tổng cục Thuế cũng phải giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể cho lãnh đạo đơn vị, từng phòng ban và lấy đó là thước đo hoàn thành công việc của từng đơn vị, cá nhân. 

“Nhiệm vụ năm nay của ngành Thuế khá nặng nề với những chỉ tiêu ngày càng cụ thể nên sự quyết tâm cụ thể hóa phải rõ ràng và cao hơn trước. Cải cách yêu cầu đi vào thực chất là vô cùng hệ trọng. Ngành Thuế phải coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm để nhận thức tổ chức triển khai thực hiện, phối hợp nhịp nhàng để tạo sự chuyển biến mới”, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.

Trước ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết sẽ tiếp thu và chỉ đạo ngành Thuế một số nội dung:

Về công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, phải cải cách công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, công khai thông tin và cập nhật kịp thời các thay đổi bổ sung về chính sách, pháp luật thuế. Về công tác hoàn thuế, áp dụng quản lý rủi ro trong việc giải quyết hoàn thuế và thực hiện kiểm tra sau hoàn theo đúng quy định của pháp luật. Ban hành và thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về tiêu chí quản lý rủi ro trong hoàn thuế Giá trị gia tăng.

Về thanh tra kiểm tra của cơ quan thuế đối với người nộp thuế theo phương thức quản lý rủi ro, phải xây dựng cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp đầy đủ, chính xác, có tính liên kết từ khâu đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, thanh tra kiểm tra thuế và sử dụng hóa đơn chứng từ thuế; Về kế toán doanh nghiệp và kê khai thuế, thực hiện nghiên cứu cơ chế chính sách về thuế và các phương thức xác định nghĩa vụ về thuế đơn giản cho các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ (theo thông lệ quốc tế - theo quy định của EU). Đồng thời sửa đổi bổ sung các quy định về biểu mẫu kê khai thuế, sửa đổi các quy định về việc ghi nhận doanh thu, chi phí của doanh nghiệp theo chính sách thuế phù hợp với chuẩn mực kế toán để giảm thời gian thực hiện thủ tục kê khai thuế cho doanh nghiệp. 

Tổng cục Thuế nghiên cứu đơn giản hóa thủ tục và thực hiện theo nguyên tắc quản lý rủi ro đối với việc quyết toán thuế đối với doanh nghiệp trước khi thực hiện ngừng hoạt động, giải thể phá sản một cách hiệu quả, đúng pháp luật, đơn giản, phù hợp thông lệ quốc tế. 

Về quản lý nợ thuế, cần tập trung hoàn thiện, đảm bảo độ chính xác của cơ sở dữ liệu quản lý nợ thuế của Tổng cục Thuế; duy trì tỷ lệ các doanh nghiệp thực hiện khai thuế, nộp thuế điện tử; Hỗ trợ việc khai, nộp thuế điện tử cho các doanh nghiệp mới thành lập hoặc khi nâng cấp ứng dụng mới; Nâng cấp ứng dụng để đảm bảo trên 95% dịch vụ khai thuế, nộp thuế điện tử của doanh nghiệp đạt cấp độ 4...

Theo Thùy Linh/Báo Hải quan

van.vn - chuyên trang đánh giá, tư vấn và tin tức về công nghệ, sản phẩm hàng đầu Việt Nam.

Link gốc: http://doanhnhan.net/cai-cach-di-vao-thuc-chat-la-nhiem-vu-trong-tam-cua-nganh-thue-113520.html
Tin mới nhất[+] Xem tất cả