Cục Thuế TPHCM: Nợ thuế vẫn còn gần 22.000 tỷ đồng

Mặc dù đã thu hồi hơn 6.600 tỷ đồng nợ thuế trong năm 2018, nhưng tính đến cuối năm, số nợ thuế tại Cục Thuế TPHCM vẫn còn gần 22.000 tỷ đồng.
Thứ Ba, ngày 15/01/2019 14:29 GMT +7

(HQ Online)- Mặc dù đã thu hồi hơn 6.600 tỷ đồng nợ thuế trong năm 2018, nhưng tính đến cuối năm, số nợ thuế tại Cục Thuế TPHCM vẫn còn gần 22.000 tỷ đồng.

Cục Thuế TPHCM luôn đồng hành, hỗ trợ người nộp thuế.

Theo Cục Thuế TPHCM, tổng số tiền thuế nợ tính đến 31/12/2018 là 21.907 tỷ đồng, tăng 18,2% so với thời điểm 31/12/2017. Trong đó, số tiền thuế nợ có khả năng thu (số tiền thuế nợ đến 90 ngày và số tiền thuế nợ trên 90 ngày) là 8.967 tỷ đồng, tăng 15,3% so với thời điểm 31/12/2017, chiếm 3,33% tổng thu ngân sách nhà nước 2018. 

Số tiền thuế nợ đọng đã thu được trong năm 2018 là 6.657 tỷ đồng, gồm: Thu nợ của năm 2017 chuyển sang năm 2018 là 3.953 tỷ đồng, đạt 50,83% số nợ 2017 chuyển sang; thu nợ thuế phát sinh trong năm 2018 là 2.704 tỷ đồng. Đặc biệt, chỉ trong 4 tháng cuối năm 2018, Cục Thuế TPHCM đã tập trung thực hiện thu hồi được 4.664 tỷ đồng, 

Đối với các khoản nợ khả năng thu, nợ trên 90 ngày, Cục Thuế TPHCM thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo quy định. Trong đó đã ban hành hơn 5,2 triệu thông báo nợ thuế; ban hành gần 46.000 quyết định cưỡng chế thuế, với số tiền nợ thuế trên 30.000 tỷ đồng;

Bên cạnh đó, Cục Thuế TPHCM thực hiện công khai thông tin người nộp thuế chây ì, không nộp tiền thuế đúng hạn trên phương tiện thông tin đại chúng với 5.609 lượt, với tổng số tiền thuế nợ 8.486 tỷ đồng. Sau khi bị "bêu tên" nhiều DN đã nộp thuế cho nhà nước.

Theo Báo Hải quan

van.vn - chuyên trang đánh giá, tư vấn và tin tức về công nghệ, sản phẩm hàng đầu Việt Nam.

Link gốc: http://doanhnhan.net/cuc-thue-tphcm-no-thue-van-con-gan-22-000-ty-dong-122910.html
Tin mới nhất[+] Xem tất cả