Đảm bảo bí mật thông tin của người nộp thuế

Trước một số yêu cầu về việc không cung cấp thông tin báo cáo tài chính cho báo chí của một số doanh nghiệp, cơ quan Thuế khẳng định sẽ có trách nhiệm bảo mật và chỉ thực hiện cung cấp không tin khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.
Thứ Tư, ngày 19/04/2017 16:01 GMT +7

Trước một số yêu cầu về việc không cung cấp thông tin báo cáo tài chính cho báo chí của một số doanh nghiệp, cơ quan Thuế khẳng định sẽ có trách nhiệm bảo mật và chỉ thực hiện cung cấp không tin khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

Đảm bảo bí mật thông tin của người nộp thuế
Cơ quan Thuế có trách nhiệm bảo mật thông tin cho người nộp thuế. Ảnh TL.

Theo Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2016 của Quốc hội khóa XI, người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ và chịu trách nhiệm trước pháp luật những gì đã khai báo. Trước nhưng thông tin này, cơ quan quản lý thuế sẽ có trách nhiệm giữ bí mật thông tin của người nộp thuế. 

Theo quy định của pháp luật, cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế, người đã là công chức quản lý thuế, tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế phải giữ bí mật thông tin của người nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Việc cung cấp thông tin về người nộp thuế chỉ được thực hiện với những cơ quan như: Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát, Tòa án; Cơ quan thanh tra, cơ quan kiểm toán Nhà nước; Các cơ quan quản lý khác của Nhà nước theo quy định của pháp luật; Cơ quan quản lý thuế nước ngoài phù hợp với điều ước quốc tế về thuế mà Việt Nam là thành viên.

Cơ quan quản lý thuế chỉ được công khai thông tin vi phạm pháp luật về thuế của người nộp thuế trên phương tiện thông tin đại chúng nếu như người nộp thuế trốn thuế, gian lận, chây ỳ không nộp tiền thuế đúng thời hạn. Trường hợp người nộp thuế vi phạm pháp luật về thuế làm ảnh hưởng đến quyền lợi và nghĩa vụ nộp thuế của tổ chức cá nhân khác và không thực hiện các yêu cầu của cơ quan quản lý thuế theo quy định của pháp luật cũng sẽ bị bông bố thông tin.

Tổng cục Thuế khẳng định sẽ có trách nhiệm giữ bí mật thông tin của người nộp thuế và chỉ thực hiện cung cấp thông tin theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.

Theo Thùy Linh/Báo Hải quan

van.vn - chuyên trang đánh giá, tư vấn và tin tức về công nghệ, sản phẩm hàng đầu Việt Nam.

Link gốc: http://doanhnhan.net/dam-bao-bi-mat-thong-tin-cua-nguoi-nop-thue-113871.html
Tin mới nhất[+] Xem tất cả