Đến 15/6/2019, thu ngân sách ước đạt 660,6 nghìn tỷ đồng

- Trong 6 tháng đầu năm 2019, thu ngân sách nhà nước duy trì tiến độ, chi ngân sách nhà nước đáp ứng kịp thời các yêu cầu đầu tư phát triển, chi trả nợ, đảm bảo quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội và hoạt động của bộ máy nhà nước.
Thứ Bảy, ngày 29/06/2019 18:17 GMT +7

Tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/6/2019 ước tính đạt 660,6 nghìn tỷ đồng, bằng 46,8% dự toán năm. Trong đó, thu nội địa 524,8 nghìn tỷ đồng, bằng 44,7%; thu từ dầu thô 26,1 nghìn tỷ đồng, bằng 58,4%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 109 nghìn tỷ đồng, bằng 57,6%.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 70,3 nghìn tỷ đồng, bằng 39,6% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 89 nghìn tỷ đồng, bằng 41,6%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 107,1 nghìn tỷ đồng, bằng 44,3%; thu thuế thu nhập cá nhân 55,3 nghìn tỷ đồng, bằng 48,9%; thu thuế bảo vệ môi trường 23,4 nghìn tỷ đồng, bằng 33,9%; thu tiền sử dụng đất 49,9 nghìn tỷ đồng, bằng 55,5%.

Tổng chi ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/6/2019 ước tính đạt 612,5 nghìn tỷ đồng, bằng 37,5% dự toán năm, trong đó chi thường xuyên đạt 441,1 nghìn tỷ đồng, bằng 44,1%; chi đầu tư phát triển 112,1 nghìn tỷ đồng, bằng 26,1%; chi trả nợ lãi 55,9 nghìn tỷ đồng, bằng 44,7%.

Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội 6 tháng đầu năm 2019 đạt mức tăng khá 10,3% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, khu vực kinh tế ngoài Nhà nước chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng vốn đầu tư (43,6%) đạt tốc độ tăng vốn cao nhất (16,4%), đây là kết quả của những chính sách ưu đãi, hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục khởi sắc với mức kỷ lục về số dự án đăng ký cấp mới trong 6 tháng đầu năm và số vốn thực hiện cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Đáng lưu ý là vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước chưa cải thiện nhiều, có mức tăng thấp nhất trong các năm giai đoạn 2016-2019. Tốc độ tăng vốn đầu tư từ nguồn NSNN 6 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước: Năm 2016 là 11,7%; năm 2017 là 6,1%; năm 2018 là 9,5%; năm 2019 là 3,7%.

Vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện quý II/2019 theo giá hiện hành ước tính đạt 462,8 nghìn tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn khu vực Nhà nước tăng 3,3%; khu vực ngoài Nhà nước tăng 17,7%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 11,5%.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2019, vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện theo giá hiện hành ước tính đạt 822,9 nghìn tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước và bằng 33,1% GDP, bao gồm: Vốn khu vực nhà nước đạt 255 nghìn tỷ đồng, chiếm 31% tổng vốn và tăng 3% so với cùng kỳ năm trước; khu vực ngoài Nhà nước đạt 359,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 43,6% và tăng 16,4%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 208,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 25,4% và tăng 9,7%.

Trong vốn đầu tư của khu vực Nhà nước, vốn từ ngân sách nhà nước thực hiện 6 tháng ước tính đạt 128,9 nghìn tỷ đồng, bằng 36,8% kế hoạch năm và tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2018 bằng 35,3% và tăng 9,5%), gồm có: vốn trung ương quản lý đạt 15,7 nghìn tỷ đồng, bằng 34% kế hoạch năm và giảm 30,2% so với cùng kỳ năm trước; vốn địa phương quản lý đạt 113,2 nghìn tỷ đồng, bằng 37,2% kế hoạch năm và tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt 76,5 nghìn tỷ đồng, bằng 35,9% kế hoạch năm và tăng 9%; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện đạt 30,9 nghìn tỷ đồng, bằng 39,7% và tăng 16,6%; vốn ngân sách nhà nước cấp xã đạt 5,8 nghìn tỷ đồng, bằng 44,2% và tăng 13,4%./.

Theo Tạp chí Kinh tế và Dự báo

van.vn - chuyên trang đánh giá, tư vấn và tin tức về công nghệ, sản phẩm hàng đầu Việt Nam.

Link gốc: http://doanhnhan.net/den-15-6-2019-thu-ngan-sach-uoc-dat-660-6-nghin-ty-dong-123089.html
Tin mới nhất[+] Xem tất cả