Điều chỉnh định mức để giảm 30-50% xe công vào năm 2020

Bộ Tài chính vừa có trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Ninh Bình trong việc sử dụng xe ô tô công lãng phí trong nhiều năm nay và yêu cầu có quy định cụ thể.
Thứ Tư, ngày 30/08/2017 18:08 GMT +7

Bộ Tài chính vừa có trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Ninh Bình trong việc sử dụng xe ô tô công lãng phí trong nhiều năm nay và yêu cầu có quy định cụ thể.

Điều chỉnh định mức để giảm 30-50% xe công vào năm 2020
Thực hiện Quyết định 32 đã đem lại nhiều kết quả tích cực. Ảnh: internet.

Bộ Tài chính cho biết, thời gian qua, việc thực hiện chính sách về quản lý, sử dụng xe ô tô công theo Quyết định số 32/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đã có tác động tích cực.

Các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện rà soát, sắp xếp xe ô tô công hiện có theo định mức quy định. Qua rà soát đã xác định được số xe được phép sử dụng của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị; số xe thừa, thiếu so với tiêu chuẩn, định mức; chấn chỉnh vi phạm trong quản lý, sử dụng xe ô tô; đồng thời đã ban hành định mức xe ô tô chuyên dùng để có cơ sở trang bị, sử dụng.

Cùng với đó, giảm số lượng xe phục vụ công tác chung; xử lý xe dôi dư thông qua các hình thức điều chuyển từ nơi thừa sang nơi thiếu, bán, thanh lý thu tiền nộp NSNN,... Kết quả bước đầu cho thấy, cơ chế khoán xe công góp phần tiết kiệm chi ngân sách, được dư luận, nhân dân đồng tình.

Tuy vậy, việc triển khai Quyết định 32 cũng phát sinh một số vướng mắc như tuy số lượng xe phục vụ công tác chung đã giảm nhưng xe chuyên dùng có xu hướng tăng; định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung tại một số cơ quan, đơn vị còn có quy định chưa phù hợp; chế độ khoán kinh phí sử dụng xe theo cơ chế tự nguyện nên còn ít chức danh đăng ký áp dụng. Ngoài ra, một số bộ, ngành, địa phương đã hoặc đang xây dựng phương án để thực hiện nhưng còn mang tính thăm dò, thí điểm. Cơ chế quản lý còn phân tán (từng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng xe như hiện nay là chưa hiệu quả).

Để tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý xe công, khắc phục việc sử dụng xe lãng phí và thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ- CP về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán NSNN năm 2017 và trên cơ sở thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công sắp tới...., Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo Nghị định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công.

Nghị định này sẽ được quy định theo hướng điều chỉnh định mức sử dụng xe ô tô theo định hướng phấn đấu đến năm 2020 giảm khoảng 30- 50% số lượng xe ô tô phục vụ công tác chung của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; quy định việc quản lý, sử dụng xe công theo hướng tập trung, giao cho một đơn vị quản lý để bố trí sử dụng đúng tiêu chuẩn, định mức, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định cũng quy định chặt chẽ hơn trong việc quản lý, sử dụng xe ô tô trên cơ sở không gây ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, đặc biệt là xe ô tô chuyên dùng để tránh bị lợi dụng; quy định về chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ô tô bắt buộc đối với một số chức danh và cách xác định mức khoán phù hợp với thực tế của từng bộ, ngành, địa phương; về xử lý xe dôi dư, sắp xếp đội ngũ lái xe khi cắt giảm xe công.

Bộ Tài chính kỳ vọng những đổi mới đó sẽ có tác động nhiều đến việc quản lý, sử dụng xe ô tô công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thời gian tiếp theo, bảo đảm việc trang bị xe tiết kiệm, hiệu quả, sử dụng đúng mục đích, góp phần giảm chi NSNN.

Theo H.Vân/Báo Hải quan

van.vn - chuyên trang đánh giá, tư vấn và tin tức về công nghệ, sản phẩm hàng đầu Việt Nam.

Link gốc: http://doanhnhan.net/dieu-chinh-dinh-muc-de-giam-30-50-xe-cong-vao-nam-2020-116388.html
Tin mới nhất[+] Xem tất cả