Doanh nghiệp kinh doanh casino phải kết nối thông tin với cơ quan thuế

Để quản lý chặt dòng tiền ở khâu cuối cùng trong quy trình quản lý của DN casino, tại dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý, giám sát thu thuế đối với hoạt động kinh doanh casino. Trong đó, Bộ Tài chính đề xuất, DN kinh doanh casino phải sử dụng phần mềm máy tính để quản lý được doanh thu, chi phí và phải kết nối thông tin với cơ quan thuế.
Thứ Năm, ngày 31/08/2017 10:02 GMT +7

Để quản lý chặt dòng tiền ở khâu cuối cùng trong quy trình quản lý của DN casino, tại dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý, giám sát thu thuế đối với hoạt động kinh doanh casino. Trong đó, Bộ Tài chính đề xuất, DN kinh doanh casino phải sử dụng phần mềm máy tính để quản lý được doanh thu, chi phí và phải kết nối thông tin với cơ quan thuế.

Doanh nghiệp kinh doanh casino phải kết nối thông tin với cơ quan thuế
Hiện nay các DN kinh doanh casino đều có thể quản lý hoạt động thu chi... trên hệ thống máy tính, tuy nhiên, hiện chỉ có Công ty TNHH Hồ Tràm sử dụng hệ thống phần mềm quản lý mọi giao dịch liên quan đến tiền, đồng tiền quy ước và sao kê của từng giao dịch cho từng khách. Ảnh Internet.

Về quy định:"Quản lý tiền mặt, đồng tiền quy ước tại kho quỹ, quầy thu ngân và tại các bàn chơi, máy chơi điện tử có thưởng", dự thảo Thông tư nêu rõ: DN phải xây dựng và ban hành quy định về quy chế quản lý tiền, đồng tiền quy ước và tổ chức quản lý đảm bảo tách bạch giữa kho quỹ, quầy thu ngân và tại các bàn chơi, máy trò chơi điện tử có thưởng.

DN chỉ được phép đổi đồng tiền quy ước cho người chơi trước khi chơi tại quầy thu ngân hoặc bàn chơi và đổi trả lại tiền mặt cho người chơi tại quầy thu ngân.

Theo dự thảo Thông tư, mọi giao dịch liên quan đến đổi tiền, xuất nhập đồng tiền quy ước, nạp tiền vào máy trò chơi phải được theo dõi bằng phần mềm máy tính và đảm bảo định kỳ hàng ngày dữ liệu từ phần mềm phải được kết chuyển vào Phiếu tổng hợp doanh thu theo mẫu quy định ban hành kèm theo Thông tư này. Các giao dịch này phải được lưu trữ trong khoảng thời gian tối thiểu là 10 năm và báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

Phiếu tổng hợp doanh thu phải được lập trên phần mềm máy tính và định kỳ hàng ngày DN kinh doanh casino thực hiện chuyển thông tin dữ liệu của Phiếu tổng hợp doanh thu đến cơ quan thuế. 

Theo đó, Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) có trách nhiệm xây dựng chuẩn kết nối và chuẩn dữ liệu đảm bảo cơ quan thuế nhận được dữ liệu do DN gửi đến và có giải pháp hướng dẫn để DN chuyển đổi hệ thống phù hợp với các định dạng chuẩn mà ngành thuế xây dựng.

Theo quy định của pháp luật về thuế hiện hành và thực tế hoạt động quản lý của DN kinh doanh casino thì doanh thu làm căn cứ tính thuế (thuế GTGT, thuế TTĐB và thuế TNDN) đối với hoạt động kinh doanh casino được xác định như sau: Đối với máy trò chơi điện tử, doanh thu làm căn cứ tính thuế bằng số tiền mặt khách nạp vào máy trừ đi số tiền trả thưởng cho khách. (Trong đó: Số tiền khách nạp vào máy được DN kinh doanh casino đựng trong túi chuyên dụng của từng máy, định kỳ hàng ngày hoặc hàng tháng DN sẽ mở túi tiền mặt một lần tại quầy thu ngân. Số tiền trả thưởng cho khách được thực hiện tại quầy thu ngân).

Đối với bàn trò chơi: Doanh thu làm căn cứ tính thuế bằng số tiền thu được khi khách mua chip trừ đi số tiền trả lại khi khách bán chip. (Trong đó: Số tiền thu được khi khách mua chip được thực hiện tại quầy thu ngân và tại bàn chơi. Số tiền trả lại khi khách bán chip được thực hiện tại quầy thu ngân)

Định kỳ cuối ca/cuối ngày/cuối tháng, DN kinh doanh casino sẽ thực hiện kiểm kê xuất, nhập chip (xuất chip là xuất từ kho chip cho quầy thu ngân để đổi cho khách trước khi chơi và xuất cho tất cả các bàn chơi; nhập chip là nhập từ quầy thu ngân và các bàn chơi vào kho chip). Tổng chênh lệch giữa giá trị nhập chip và xuất chip tại các bàn chơi là căn cứ để tính thuế GTGT, thuế TTĐB và thuế TNDN. 

Theo Bộ Tài chính, căn cứ mô hình quản lý doanh thu thực tế tại các DN kinh doanh casino thì hiện nay các DN kinh doanh casino đều có thể quản lý hoạt động thu chi tiền mặt, xuất nhập đồng tiền quy ước... trên hệ thống máy tính, có thể in ra khi có yêu cầu.

Tuy nhiên, hiện nay chỉ có Công ty TNHH Hồ Tràm sử dụng hệ thống phần mềm IGT-Nevada Mỹ để quản lý mọi giao dịch liên quan đến tiền, đồng tiền quy ước và sao kê của từng giao dịch cho từng khách. 

Căn cứ mô hình hoạt động của DN kinh doanh casino, bản chất việc quản lý doanh thu, quản lý thuế đối hoạt động kinh doanh casino là quản lý dòng tiền ở khâu cuối cùng trong quy trình quản lý của DN casino, do đó, Bộ Tài chính đã đề xuất, DN kinh doanh casino phải sử dụng phần mềm máy tính để quản lý được doanh thu, chi phí và phải kết nối thông tin với cơ quan thuế.

Trước đó, ngào ngày 16/1/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 03/2017/NĐ-CP về kinh doanh casino.

Hiện có 8 DN, dự án kinh doanh casino. Đó là: Công ty TNHH liên doanh du lịch Quốc tế Hải Phòng; Công ty Liên doanh Hải Ninh Lợi Lai- Quảng Ninh; Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia - Quảng Ninh; Công ty liên doanh Khách sạn Quốc tế Lào Cai; Công ty TNHH du lịch và giải trí quốc tế đặc biệt Silvershore Hoàng Đạt –Đà Nẵng; Dự án Hồ Tràm tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu; Dự án Nam Hội An, Quảng Nam; Công ty Cổ phần Khách sạn Hồng Vận.

Trong đó, có 408 bàn được cấp phép và 4.570 máy được cấp phép. Số bàn đang kinh doanh hiện là 134 và máy đang kinh doanh là 995.

Theo Minh Anh/Báo Hải quan

van.vn - chuyên trang đánh giá, tư vấn và tin tức về công nghệ, sản phẩm hàng đầu Việt Nam.

Link gốc: http://doanhnhan.net/doanh-nghiep-kinh-doanh-casino-phai-ket-noi-thong-tin-voi-co-quan-thue-116390.html
Tin mới nhất[+] Xem tất cả