KBNN đã thực hiện 170 cuộc thanh tra chuyên ngành

Theo báo cáo mới nhất của Kho bạc Nhà nước (KBNN), 6 tháng đầu năm 2018, hệ thống KBNN đã thực hiện 170/305 cuộc thanh tra chuyên ngành, đạt 55% kế hoạch đề ra.
Thứ Hai, ngày 16/07/2018 14:29 GMT +7

(HQ Online)- Theo báo cáo mới nhất của Kho bạc Nhà nước (KBNN), 6 tháng đầu năm 2018, hệ thống KBNN đã thực hiện 170/305 cuộc thanh tra chuyên ngành, đạt 55% kế hoạch đề ra.

Tính đến hết tháng 6/2018, KBNN đã thực hiện kiểm tra tại 5/10 đơn vị KBNN tỉnh, thành phố. Ảnh TL.

Qua công tác thanh tra chuyên ngành, KBNN đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số cơ chế chính sách chưa phù hợp (chủ yếu là đối với các đơn vị giáo dục, y tế). 

Bên cạnh đó, KBNN cũng kiến nghị xử lý về kinh tế thu hồi nộp ngân sách nhà nước và thực hiện xử phạt vi phạm hành chính theo quy định; Kiến nghị cấp có thẩm quyền, đơn vị được thanh tra xử lý hành chính đối với tập thể, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, cá nhân có liên quan vi phạm trong công tác quản lý ngân sách nhà nước.

Về công tác kiểm tra nội bộ, tính đến hết tháng 6/2018, KBNN đã thực hiện kiểm tra tại 5/10 đơn vị KBNN tỉnh, thành phố đạt 50% kế hoạch năm; KBNN các tỉnh, thành phố thực hiện kiểm tra tại KBNN tỉnh và các KBNN trực thuộc được 445 cuộc.

Thông qua công tác kiểm tra đã giúp cho các đơn vị KBNN thấy được những tồn tại, sai sót và có những biện pháp khắc phục kịp thời. Sau khi kết thúc các đợt kiểm tra, KBNN đều có văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh chung trong toàn hệ thống.

Theo Báo Hải quan

van.vn - chuyên trang đánh giá, tư vấn và tin tức về công nghệ, sản phẩm hàng đầu Việt Nam.

Link gốc: http://doanhnhan.net/kbnn-da-thuc-hien-170-cuoc-thanh-tra-chuyen-nganh-121477.html
Tin mới nhất[+] Xem tất cả