KBNN phát hiện khoảng 890 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước (KBNN), tính đến cuối tháng 2/2018, thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị KBNN đã phát hiện ước khoảng 890 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết, số tiền thực từ chối thanh toán là 0,9 tỷ đồng.
Thứ Tư, ngày 28/02/2018 08:40 GMT +7

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước (KBNN), tính đến cuối tháng 2/2018, thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị KBNN đã phát hiện ước khoảng 890 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết, số tiền thực từ chối thanh toán là 0,9 tỷ đồng.

Giao dịch tại KBNN TP. HCM. Ảnh: H.G

Năm 2018, dự toán chi thường xuyên của ngân sách nhà nước qua KBNN (đã loại trừ số tạm ứng và dự toán từ năm trước chuyển sang) là 976.515 tỷ đồng. Dự kiến vốn thanh toán đến ngày 28/2/2018 đạt 118.000 tỷ đồng, đạt 12,1% (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng).

Cũng theo KBNN, tính đến cuối tháng 2/2018, hệ thống KBNN từ chối thanh toán số tiền là 1,1 tỷ đồng do chủ đầu tư đề nghị thanh toán khối lượng phát sinh chưa được phê duyệt, một số khoản chi chưa đủ hồ sơ theo quy định....

Ngoài ra, theo báo cáo từ KBNN, kế hoạch vốn đầu tư được Chính phủ giao năm 2018 đến thời điểm báo cáo khoảng 397.000 tỷ đồng. Dự kiến lũy kế số giải ngân đến hết ngày 28/2/2018 là 8.490 tỷ đồng, đạt 2,2% kế hoạch. Trong đó, vốn xây dựng cơ bản giải ngân là 8.270 tỷ đồng, đạt 2,5% kế hoạch; vốn trái phiếu chính phủ giải ngân là 220 tỷ đồng, đạt 0,6% kế hoạch. Vốn chương trình mục tiêu và chương trình mục tiêu quốc gia chưa thực hiện giải ngân.

Nguồn vốn khác giải ngân dự kiến khoảng 2.550 tỷ đồng, đạt 18% kế hoạch KBNN nhận được từ cơ quan tài chính.

Trong tháng 2/2018, KBNN đã tổ chức 1 phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ (TPCP) qua Sở GDCK Hà Nội, huy động được 2.215 tỷ đồng cho NSNN và cho đầu tư phát triển. Lũy kế đến 25/1/2018, KBNN đã huy động cho NSNN 18.770  tỷ đồng TPCP. 

Dự kiến sẽ tổ chức 1 phiên đấu thầu vào ngày 28/2/2018 khối lượng gọi thầu là 6.000 tỷ đồng chia đều cho 4 kỳ hạn 5,7,10,15 năm.

Theo H.Giang/Báo Hải quan

van.vn - chuyên trang đánh giá, tư vấn và tin tức về công nghệ, sản phẩm hàng đầu Việt Nam.

Link gốc: http://doanhnhan.net/kbnn-phat-hien-khoang-890-khoan-chi-chua-du-thu-tuc-theo-quy-dinh-117632.html
Tin mới nhất[+] Xem tất cả