Khối doanh nghiệp ngoài nhà nước đóng góp cao nhất cho ngân sách

Theo Tổng cục Thống kê, bình quân giai đoạn 2010-2016 mỗi năm khu vực doanh nghiệp đóng góp vào ngân sách nhà nước tăng 14,8%.
Thứ Sáu, ngày 09/02/2018 10:12 GMT +7

Theo Tổng cục Thống kê, bình quân giai đoạn 2010-2016 mỗi năm khu vực doanh nghiệp đóng góp vào ngân sách nhà nước tăng 14,8%.

Năm 2016, DN ngoài nhà nước lại đóng góp vào ngân sách nhà nước cao nhất với 434,7 nghìn tỷ đồng, bình quân tăng 17,0%/năm giai đoạn 2010-2016. Ảnh: H.A.

Báo cáo của Tổng cục Thống kê về các chỉ tiêu chủ yếu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017 và giai đoạn 2010 – 2016 cho biết, đóng góp vào ngân sách nhà nước của khu vực DN năm 2016 đạt 962.2 nghìn tỷ đồng. Bình quân giai đoạn 2010-2016 mỗi năm khu vực DN đóng góp vào ngân sách nhà nước tăng 14,8%.

Theo khu vực kinh tế, khu vực dịch vụ và khu vực công nghiệp và xây dựng là hai khu vực có quy mô đóng góp vào ngân sách nhà nước năm 2016 là khá tương đồng với 498,3 nghìn tỷ đồng và 462,1 nghìn tỷ đồng. Trong khi đó, các DN thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2016 chỉ đóng góp được 2,53 nghìn tỷ đồng.

Đáng chú ý, nếu xét theo thành phần kinh tế, năm 2016 mặc dù tạo ra lợi nhuận thấp nhất trong các thành phần kinh tế nhưng các DN ngoài nhà nước lại đóng góp vào ngân sách nhà nước cao nhất với 434,7 nghìn tỷ đồng, bình quân tăng 17,0%/năm giai đoạn 2010-2016. 

Trong khi đó, mặc dù tạo ra lợi nhuận lớn nhất nhưng các DN FDI lại có tỷ lệ đóng góp vào ngân sách nhà nước thấp nhất trong các thành phần kinh tế với 250,9 nghìn tỷ đồng năm 2016, tăng bình quân 16,9%/năm giai đoạn 2010-2016.

Ngoài ra, đóng góp của các DNNN cho ngân sách nhà nước năm 2016 là 277,3 nghìn tỷ đồng, tăng bình quân 10,4%/năm giai đoạn 2010-2016.

Theo H.Anh/Báo Hải quan

van.vn - chuyên trang đánh giá, tư vấn và tin tức về công nghệ, sản phẩm hàng đầu Việt Nam.

Link gốc: http://doanhnhan.net/khoi-doanh-nghiep-ngoai-nha-nuoc-dong-gop-cao-nhat-cho-ngan-sach-117519.html
Tin mới nhất[+] Xem tất cả