Kiểm tra báo cáo thông tin Tổng công ty Xi măng sai phạm

Kết luận (số 402/KL-TTr ngày 14/10/2016) của Thanh tra Bộ Xây dựng cho thấy: quá trình thanh tra 20 công ty trực thuộc TCT Xi măng Việt Nam (Vicem) đã phát hiện nhiều sai phạm. Theo đó, ngày 10/3 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ Xây dựng kiểm tra, làm rõ các thông tin này.
Thứ Tư, ngày 15/03/2017 09:06 GMT +7

Kết luận (số 402/KL-TTr ngày 14/10/2016) của Thanh tra Bộ Xây dựng cho thấy: quá trình thanh tra 20 công ty trực thuộc TCT Xi măng Việt Nam (Vicem) đã phát hiện nhiều sai phạm. Theo đó, ngày 10/3 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ Xây dựng kiểm tra, làm rõ các thông tin này.

Kiểm tra báo cáo thông tin Tổng công ty Xi măng sai phạm
Ảnh minh họa

Trước đó, tháng 10/2016, Thanh tra Bộ Xây dựng đã có Báo cáo kết quả thanh tra, xác minh về việc chấp hành công tác quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại TCT Xi măng Việt Nam (Vicem) và các công ty con. Nhiều sai phạm của các đơn vị này đã được cơ quan thanh tra chỉ ra tại báo cáo này.

Cụ thể, các đơn vị này phải khắc phục hơn 326 tỷ đồng nộp các khoản thuế nợ vào ngân sách Nhà nước. Toàn bộ 20 công ty được thanh tra đã khắc phục, thu hồi, giảm các khoản công nợ phải thu lên tới 3.121 tỷ đồng. Song, tính đến thời điểm 31/12/2015, số công nợ phải thu của 20 công ty trực thuộc Vicem vẫn còn hơn 937 tỷ đồng.

Cũng theo kết luận này, do người đại diện phần vốn của TCT từ năm 2014 trở về trước tại Công ty CP Vicem thương mại Xi măng đã thiếu kiên quyết trong công tác quản lý, điều hành đã để phát sinh nhiều khoản công nợ phải thu. Đến nay, các khoản công nợ này đã đến hạn và khó đòi với tổng số tiền hơn 36 tỷ đồng, chiếm khoảng 60% vốn điều lệ, tiềm ẩn khả năng thâm hụt vốn Nhà nước đã đầu tư vào công ty.

Đến ngày 31/12/2015, Tổng Công ty Vicem Việt Nam còn vốn đầu tư tại 31 đơn vị với tổng số tiền đầu tư hơn 11 nghìn tỷ đồng. Trong đó, 2 đơn vị có vốn đầu tư khoảng 55 tỷ đồng mà Tổng Công ty Vicem Việt Nam không thu được cổ tức từ khoản đầu tư này gồm: Công ty Cổ phần Sông Đà 12 có vốn đầu tư 12 tỷ đồng, Công ty Cổ phần tấm lợp vật liệu xây dựng Đồng Nai có vốn đầu tư là 43 tỷ đồng.

Ngoài ra, theo kết luận, các khoản phải thu trong tổng tài sản tại 12 công ty ngày càng tăng chứng tỏ vốn của 12 công ty ngày càng bị chiếm dụng nhiều. Bên cạnh đó có 5 công ty không đảm bảo khả năng thanh toán nợ ngắn hạn, 10 công ty có tốc độ gia tăng vốn năm 2015 thấp hơn năm 2014...

Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu Tổng công ty và các công ty thành viên kiểm điểm trách nhiệm, nghiêm túc rút kinh nghiệm và chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những thiếu sót trong công tác quản lý, sử dụng vốn và tài sản, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Đồng thời tự kiểm tra, chấn chỉnh các đơn vị thành viên và đoàn chưa kiểm tra.

Đối với Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bỉm Sơn, yêu cầu công ty tích cực làm việc với các sở, ban, ngành và UBND tỉnh Thanh Hóa để được hỗ trợ chi phí công ty đã đầu tư vào đất của dự án cảng Lèn với tổng số tiền 19.112.246.547 đồng.

Đối với Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai, yêu cầu công ty phải có biện pháp thu hồi 23 khoản nợ phải thu đã quá hạn. Trong đó phát sinh thời kỳ công ty Nhà nước là 1.393.492.127 đồng, phát sinh thời kỳ công ty cổ phần là 2.214.401 đồng; yêu cầu công ty thoái vốn và thu hồi đủ vốn đã đầu tư vào 4 dự án là hơn 7 tỷ đồng. Đối với Công ty Cổ phần Vicem vật liệu xây dựng Đà Nẵng, phải hạch toán các khoản vay phát sinh từ năm 1999 vào thu nhập của năm 2016.

Tại Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1, yêu cầu công ty sớm làm việc với Cục thuế TPHCM để xác định lại số tiền thuế thu nhập cá nhân phải nộp và thực hiện nộp ngay vào ngân sách Nhà nước theo quy định số tiền thuế thu nhập cá nhân năm 2015 còn phải nộp là hơn 570 triệu đồng.

Xử lý về kinh tế, Thanh tra yêu cầu Công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai thực hiện chi trả cổ tức còn nợ của năm 2014 cho các cổ đông khác hơn 2,3 tỷ đồng. 20 công ty được thanh tra phải thu công nợ các đơn vị nội bộ đến ngày 31/12/2015 là hơn 937 tỷ đồng. 19 công ty được thanh tra còn phải thanh toán các khoản công nợ là 467 tỷ đồng.

Được biết theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, vấn đề này Bộ Xây dựng phải kiểm tra, báo cáo Thủ tướng trước ngày 30/3.

Theo Nguyễn Hà/Báo Hải quan

van.vn - chuyên trang đánh giá, tư vấn và tin tức về công nghệ, sản phẩm hàng đầu Việt Nam.

Link gốc: http://doanhnhan.net/kiem-tra-bao-cao-thong-tin-tong-cong-ty-xi-mang-sai-pham-113466.html
Tin mới nhất[+] Xem tất cả