Lân Văn Điển tăng lãi 5,6 tỷ đồng sau soát xét

Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán AASC, lợi nhuận kế toán trước thuế của Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển (VAF) điều chỉnh tăng thêm 5,6 tỷ đồng so với báo cáo tài chính tự lập của công ty.
Thứ Tư, ngày 15/08/2018 15:19 GMT +7

(HQ Online)- Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán AASC, lợi nhuận kế toán trước thuế của Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển (VAF) điều chỉnh tăng thêm 5,6 tỷ đồng so với báo cáo tài chính tự lập của công ty.

Lân Văn Điển lãi trước thuế trên 47 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2018

Theo đó, lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2018 sau soát xét của VAF đạt trên 47,4 tỷ đồng, trong khi tại báo cáo tài chính tự lập, chỉ tiêu này chỉ đạt 41,8 tỷ đồng.

Theo giải trình của ban lãnh đạo công ty, đơn vị kiểm toán đã tính tăng số lãi tiền gửi của khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của công ty tại các tổ chức tín dụng chưa đến kỳ hạn (căn cứ vào mức lãi suất theo hợp đồng tương ứng với số ngày gửi thực tế). Nhờ đó, doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ của công ty tăng thêm 1,78 tỷ đồng.

Trong báo cáo tài chính kiểm toán, giá vốn hàng bán và chi phí bán hàng cũng giảm lần lượt 1,7 tỷ đồng và 125 triệu đồng. Nguyên nhân là do đơn vị kiểm toán tính toán lại khấu hao tài sản cố định tương ứng với số tháng thực tế. Trước đó VAF trích khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng cho cả năm và hạch toán vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó, giá thành sản phẩm tiêu thụ và chi phí bán hàng trong kỳ bị ảnh hưởng.

Chi phí quản lý doanh nghiệp của VAF cũng giảm gần 2 tỷ đồng do thay đổi phương pháp phân bổ chi phí thuê đất. Cụ thể, công ty đang phân bổ theo tháng, trong khi đơn vị kiểm toán phân bổ theo sản lượng tiêu thụ trong kỳ.

Những yếu tố trên đã tác động khiến lợi nhuận trước thuế của công ty tăng gần 5,6 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cũng tăng thêm 4,5 tỷ đồng, đạt 38 tỷ đồng.

Với kết quả này, lãi ròng của VAF tăng trưởng gần 12% so với 6 tháng đầu năm 2017.

Theo Báo Hải quan

van.vn - chuyên trang đánh giá, tư vấn và tin tức về công nghệ, sản phẩm hàng đầu Việt Nam.

Link gốc: http://doanhnhan.net/lan-van-dien-tang-lai-5-6-ty-dong-sau-soat-xet-121928.html
Tin mới nhất[+] Xem tất cả