Ngân hàng Chính sách xã hội huy động 600 tỷ đồng trái phiếu

Ngày 9-2-2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu 1.500 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) phát hành.
Thứ Ba, ngày 10/02/2015 10:42 GMT +7
Thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ đã huy động nguồn vốn đầu tư lớn cho phát triển kinh tế đất nước.

Kết quả, với trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 4 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.400 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,05-5,29%/năm. Đã huy động được 250 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 5,10%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 5 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.100 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,93 -6,10%/năm. Kết quả, huy động được 350 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 5,95%/năm.

Sau bốn phiên đấu thầu kể từ đầu năm 2015, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã huy động được 3.201,70 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh.

van.vn - chuyên trang đánh giá, tư vấn và tin tức về công nghệ, sản phẩm hàng đầu Việt Nam.

Link gốc: http://doanhnhan.net/ngan-hang-chinh-sach-xa-hoi-huy-dong-600-ty-dong-trai-phieu-97919.html
Tin mới nhất[+] Xem tất cả