Ngành Tài chính: Gắn cải cách với trách nhiệm của người đứng đầu

Ngày 12/9/2018, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và công bố Chỉ số CCHC năm 2017 của Bộ Tài chính. Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn chủ trì hội nghị.
Thứ Năm, ngày 13/09/2018 11:28 GMT +7

(HQ Online)- Ngày 12/9/2018, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và công bố Chỉ số CCHC năm 2017 của Bộ Tài chính. Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn chủ trì hội nghị.

Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong CCHC. Ảnh: Hồng Vân.

Cải cách thể chế là trọng tâm

Báo cáo kết quả CCHC năm 2017 và 8 tháng đầu năm của Bộ Tài chính, ông Trần Quân – Chánh Văn phòng Bộ Tài chính cho biết, triển khai các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao về cải cách TTHC, cắt giảm điều kiện kinh doanh tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, DN, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch với nhiệm vụ cụ thể, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị.

Đến nay, công tác CCHC của Bộ Tài chính ngày càng được quan tâm và đi vào nề nếp, chất lượng và hiệu quả công việc ngày một rõ nét hơn, góp phần vào thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội chung của cả nước. Bộ Tài chính coi công tác cải cách thể chế là nhiệm vụ trọng tâm. Việc nghiên cứu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính đã đáp ứng yêu cầu tiến độ và nội dung theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, kịp thời giải quyết những vấn đề lớn phát sinh trong điều kiện khó khăn của nền kinh tế. Bộ Tài chính cũng đã tập trung nguồn lực tài chính nhà nước để giải quyết các nhiệm vụ quan trọng, đúng với chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực cải cách tài chính công, sử dụng tập trung nguồn lực cho các ưu tiên chiến lược với chính sách nhất quán, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính nhà nước. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước ngày càng được nâng lên và phát triển theo hướng hiện đại hóa đáp ứng nhu cầu quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Những kết quả từ cải cách thể chế, cải cách TTHC và cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh của Bộ Tài chính đã tác động tích cực đến việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, được xã hội và cộng đồng người dân và DN đánh giá cao. Theo Báo cáo môi trường kinh doanh năm 2018 được Ngân hàng Thế giới (WB) công bố, môi trường kinh doanh của Việt Nam có sự cải thiện mạnh, từ vị trí 82 lên vị trí 68/190 nền kinh tế, cải thiện 14 bậc so với năm 2017. Đặc biệt, chỉ số nộp thuế đã có sự cải thiện ngoạn mục với 81 bậc từ thứ 167 lên vị trí 86/190 nền kinh tế.

Kết quả khảo sát do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về mức độ hài lòng của DN đối với các TTHC trong lĩnh vực thuế, hải quan, cộng đồng DN đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Điều này phản ánh sự hài lòng của người dân và DN đối với tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức ngành Thuế, Hải quan nói riêng và ngành Tài chính nói chung.

Những kết quả cải cách trong lĩnh vực tài chính còn thể hiện qua đánh giá về chỉ số CCHC Par Index. Trong 4 năm qua, Bộ Tài chính luôn nằm trong nhóm 3/19 bộ, cơ quan ngang bộ đứng đầu về chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT.

Tuân thủ kỷ luật, kỷ cương

Tại hội nghị, đại diện Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế, Cục Tin học và Thống kê Tài chính, Cục Quản lý công sản đã trình bày các báo cáo tham luận nhằm đưa ra giải pháp nâng cao công tác CCHC của Bộ Tài chính. Hội nghị cũng nhận được các ý kiến đóng góp từ các đại diện các bộ, ngành liên quan.

Ông Nguyễn Nguyên Dũng - Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ cho rằng: Trong số các bộ, ngành, Bộ Tài chính đã triển khai rất mạnh công tác CCHC. Là đơn vị có ảnh hưởng lớn đối với các lĩnh vực kinh tế - xã hội, mỗi thay đổi của Bộ Tài chính đều ảnh hưởng lớn đến người dân, DN. Những kết quả Bộ Tài chính đạt được đã mang đến các thay đổi về chỉ số thông quan, số giờ nộp thuế của Việt Nam trên bình diện quốc tế. Những nội dung CCHC của Bộ Tài chính tương đối đồng bộ. Tuy nhiên, ông Dũng cho rằng, Bộ Tài chính cần chú trọng hơn nữa tới nhóm giải pháp về công tác theo dõi, đánh giá chấm điểm Chỉ số CCHC của Bộ Tài chính hàng năm.

Đánh giá thêm, ông Ngô Quang Phát – Phó Vụ trưởng Vụ CCHC, Bộ Nội vụ cho biết: Bộ Tài chính là một trong bốn Bộ đã xây dựng bộ chỉ số đánh giá CCHC của riêng mình. Bộ Tài chính rất chủ động cải cách tổ chức bộ máy nhà nước thể hiện qua việc sắp xếp lại bộ máy chi cục thuế, kiện toàn phòng giao dịch các đơn vị kho bạc, kiện toàn các cấp tổ đội chi cục hải quan, sắp xếp lại khối đơn vị sự nghiệp.

Về nhiệm vụ chủ trì xây dựng trình Chính phủ ban hành các chính sách về cơ chế quản lý tài chính phục vụ chương trình CCHC của Chính phủ về tài chính công, Bộ Tài chính đã đề xuất nhiều giải pháp giúp kiểm soát chặt chẽ ngân sách nhà nước về tài chính công, có nhiều đổi mới về cơ chế tài chính đối với các tổ chức hành chính đơn vị sự nghiệp, để dần hoàn thiện thể chế về đổi mới tài chính công.

Đóng góp ý kiến về việc Bộ Tài chính luôn duy trì vị trí ổn định trong đánh giá chỉ số Par Index nhưng xếp hạng chưa tương xứng, ông Phát cho rằng, Bộ Tài chính cần chú trọng hơn nữa việc công bố TTHC, cập nhật thông tin lên cơ sở dữ liệu quốc gia...

Hiến kế cho Bộ Tài chính, ông Nguyễn Thành Phúc – Cục trưởng Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng, Bộ Tài chính cần sớm ban hành kiến trúc Chính phủ điện tử trong năm 2018 để kết nối thông tin với các bộ khác và các địa phương, hoàn thiện kết nối chia sẻ dữ liệu, tránh đầu tư chồng chéo trong toàn bộ hệ thống.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết, Bộ Tài chính sẽ tiếp thu ý kiến đóng góp từ các bộ, ngành để đẩy mạnh triển khai công tác CCHC trong thời gian tới.

Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ Tài chính phải xử lý ngay 6 tồn tại tuy “không quá khó” nhưng lại đang làm “mất điểm” khi đưa ra đánh giá về chỉ số CCHC. Đó là phải thực hiện đúng báo cáo hàng quý về tiến độ thực hiện Chính phủ điện tử; Thực hiện chế độ báo cáo đối với 25 đơn vị hành chính trong cơ quan Bộ Tài chính bằng thư điện tử và chữ ký số; Công bố ngay sau khi TTHC được ban hành; Sớm trình xây dựng kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Tài chính; Thực hiện tuân thủ kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ; thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Bên cạnh khắc phục những tồn tại này, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn chỉ đạo các đơn vị sẽ phải tiếp tục đầu tư mạnh vào xây dựng thể chế chính sách, cắt giảm điều kiện kinh doanh của người dân và DN trong lĩnh vực Tài chính, đẩy mạnh hiện đại hóa hành chính, xây dựng bộ tiêu chí đánh giá cán bộ đối với các đơn vị chưa thực hiện...

Các giải pháp trọng tâm nâng trong thời gian tới

Bộ Tài chính là bộ đa ngành, đa lĩnh vực với phạm vi quản lý rộng trên cả nước, có nhiều lĩnh vực liên quan trực tiếp tới quyền lợi của người dân, DN, vì vậy trong thời gian tới, để giữ vững, nâng cao vị trí xếp hạng đồng thời tăng cường hiệu quả triển khai công tác CCHC, Bộ Tài chính đã đề xuất triển khai một số giải pháp trọng tâm.

Trong đó, tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; phát huy tính sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; cải cách TTHC lấy người dân, DN làm trung tâm; xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn hiệu lực, hiệu quả.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính tiếp tục xây dựng đội ngũ công chức, viên chức ngành Tài chính đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ; cải cách tài chính công theo hướng huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực góp phần bảo đảm an ninh tài chính; chủ động triển khai, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng 4.0.

Đặc biệt, trong giải pháp cuối cùng, Bộ Tài chính đề ra nhóm giải pháp về công tác theo dõi, đánh giá chấm điểm Chỉ số CCHC của Bộ Tài chính hàng năm. Đây được cho là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện công tác CCHC của ngành Tài chính.  

Ông Nguyễn Đại Trí, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế:

Trong CCHC, bên cạnh mục tiêu cắt giảm chi phí tuân thủ cho người nộp thuế, ngành Thuế luôn chú trọng việc tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong việc thực hiện TTHC Thuế từ khâu tra cứu, tiếp cận thông tin, đến lập hồ sơ, gửi và nhận kết quả …

Ngành Thuế luôn lấy DN, người nộp thuế làm trung tâm và sự hài lòng của người nộp thuế là thước đo, là động lực của mình trong việc thực hiện cải cách TTHC.

Công tác quản lý thuế ngày càng được cải thiện từ công cuộc cải cách TTHC. Chính ngành Thuế cũng được hưởng lợi từ việc thực hiện cải cách. Thực tế công tác quản lý thuế trong những năm qua được cải thiện rõ nét: Công tác tuyên truyền, hỗ trợ; quản lý thuế;  công tác thanh tra, kiểm tra đã áp dụng phương pháp quản lý rủi ro trong tất cả các khâu trên cơ sở dữ liệu tập trung về người nộp thuế, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra…

Trong quá trình hội nhập toàn cầu hiện nay, việc CCHC là yêu cầu tất yếu khách quan. CCHC thuế góp phần nâng cao môi trường cạnh tranh quốc gia. Kết quả như chúng ta đã biết, đầu tư nước ngoài liên tục tăng trong những năm qua. Cùng với đó, sự nhìn nhận, đánh giá của các tổ chức xếp hạng trên thế giới như: Ngân hàng Thế giới (WB); Diễn đàn kinh tế thế giới; Tạp chí Forber… cũng là động lực của CCHC nói chung và CCHC Thuế nói riêng. 

Đánh giá tốt của các tổ chức phối hợp với cơ quan Thuế như: Các Ngân hàng thương mại, cơ quan đăng ký kinh doanh - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan đăng ký đất đai - Bộ Tài nguyên và Môi trường; sự hài lòng của người nộp thuế... là thước đo hiệu quả cải cách của ngành Thuế.

 

Theo Báo Hải quan

van.vn - chuyên trang đánh giá, tư vấn và tin tức về công nghệ, sản phẩm hàng đầu Việt Nam.

Link gốc: http://doanhnhan.net/nganh-tai-chinh-gan-cai-cach-voi-trach-nhiem-cua-nguoi-dung-dau-122154.html
Tin mới nhất[+] Xem tất cả