Ngành Thuế chủ động thay đổi chính sách tạo điều kiện cho doanh nghiệp

Thời gian qua, để hội nhập, ngành Thuế đã không ngừng sửa đổi bổ sung chính sách và thủ tục hành chính thuế, tạo điều kiện, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp Hàn Quốc.
Thứ Hai, ngày 17/09/2018 20:19 GMT +7

(HQ Online)- Thời gian qua, để hội nhập, ngành Thuế đã không ngừng sửa đổi bổ sung chính sách và thủ tục hành chính thuế, tạo điều kiện, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp Hàn Quốc.

Toàn cảnh hội nghị.

Đó là khẳng định của đại diện Tổng cục Thuế tại Hội nghị Đối thoại giữa Bộ Tài chính và Doanh nghiệp Hàn Quốc về chính sách và thủ tục hành chính thuế và hải quan được tổ chức ngày 17/6.

Theo ông Cao Anh Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, từ tháng 9/2017 đến nay, chính sách thuế của Việt Nam đã có những sửa đổi, bổ sung để phù hợp với sự thay đổi của nền kinh tế đất nước, phù hợp với xu thế hội nhập của thế giới, góp phần tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế. 

Cụ thể, Bộ Tài chính đã ban hành một số Thông tư để sửa đổi một số nội dung liên quan đến phương pháp tính thuế giá trị gia tăng; về khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp; quy định về thu tiền sử dụng đất; về thu tiền sử dụng đất; về quy định chi tiết thi hành phạm vi địa bàn hoạt động hải quan, trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Chia sẻ về những cải cách thủ tục hành chính thuế thời gian qua, ông Cao Anh Tuấn cũng cho biết, từ tháng 9/2017 đến tháng 7/2018, tiếp tục thực hiện Chương trình cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ, Tổng cục Thuế đã thực hiện nghiêm túc công tác tổ chức chỉ đạo, điều hành CCHC. 

Cụ thể, về cải cách thể chế, Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc xây dựng hồ sơ xây dựng Luật Quản lý thuế sửa đổi và đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Nghị quyết số 57/2018/QH14 ngày 8/6/2018 về Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2019 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018; Ban hành nghị định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; Đã trình Bộ Tài chính ban hành 3 Thông tư (Thông tư số 93/2017/TT-BTC ngày 19/9/2017; Thông tư số 05/2018/TT-BTC ngày 22/1/2018 hướng dẫn thí điểm về khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy và trao đổi dữ liệu điện tử thu nộp lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy; Thông tư  số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 hướng dẫn Nghi định 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 và NĐ 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015).

Cùng với đó, Tổng cục Thuế đã và đang tiếp tục rà soát, nghiên cứu để trình các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung về thể chế, chính sách nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính. Tổng cục Thuế cũng đang rà soát để ban hành mới và sửa đổi các Quy trình nghiệp vụ  liên quan đến người nộp thuế, như: quy trình Kế toán thuế nội địa; quy trình Đăng ký thuế; quy trình và nộp thuế; quy trình thanh tra, kiểm tra thuế… Tổng cục Thuế cũng đã hoàn thành sửa đổi quy trình bán lẻ, cấp lẻ hóa đơn.

Về cải cách thủ tục hành chính thuế, Tổng cục Thuế đã trình Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2369/QĐ-BTC ngày 16/11/2017 công bố hai thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính. Toàn ngành Thuế cũng thực hiện công khai các thủ tục hành chính dưới nhiều hình thức như đăng tải tại các trang thông tin điện tử của ngành thuế; niêm yết các thủ tục hành chính tại trụ sở Văn phòng cơ quan thuế; Công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia, website Tổng cục Thuế để người nộp thuế tra cứu.

Ông Cao Anh Tuấn thông tin, Tổng cục Thuế đang triển khai phương án đơn giản hoá 16 thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế. Đồng thời, triển khai rà soát đơn giản hoá 30 thủ tục hành chính theo Kế hoạch để đáp ứng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3,4.

Đặc biệt, Tổng cục Thuế đã tiếp tục thực hiện các dự án ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là đã đẩy nhanh tiến độ triển khai và mở rộng thực hiện khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử; hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế; triển khai hoàn thuế điện tử nhằm thực hiện được các mục tiêu mà Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP, 19-2018/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử đã giao.

Ông Cao Anh Tuấn cũng cho biết, hiện nay đang có khoảng 6.000 doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động Việt Nam. Số doanh nghiệp này bằng 1% doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước và đóng góp 3% tiền thuế vào số thu ngân sách nhà nước. 

Tại Hội nghị, nhiều doanh nghiệp chia sẻ những vướng mắc về các vấn đề như: các chính sách ưu đãi thuế, hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp; hạch toán chi phí bằng tiền usd; thuế giá trị gia tăng với những mặt hàng cụ thể…

Theo Báo Hải quan

van.vn - chuyên trang đánh giá, tư vấn và tin tức về công nghệ, sản phẩm hàng đầu Việt Nam.

Link gốc: http://doanhnhan.net/nganh-thue-chu-dong-thay-doi-chinh-sach-tao-dieu-kien-cho-doanh-nghiep-122182.html
Tin mới nhất[+] Xem tất cả