Ngành Thuế phải phấn đấu nợ thuế 2018 không vượt quá 69.000 tỷ đồng

Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng khi phát biểu và kết luận tại Hội nghị trực tuyến về công tác chống thất thu của ngành Tài chính tổ chức ngày 18/10.
Thứ Năm, ngày 18/10/2018 19:49 GMT +7

(HQ Online)- Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng khi phát biểu và kết luận tại Hội nghị trực tuyến về công tác chống thất thu của ngành Tài chính tổ chức ngày 18/10.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng.

Tốc độ tăng thu đã cao hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế

Theo Bộ trưởng, triển khai các nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, toàn ngành Tài chính đã quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao ngay từ đầu năm. Ngoài nhiệm vụ tài chính- ngân sách, thời gian qua, ngành Tài chính đã thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy, thực hiện các nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân bước đầu đạt kết quả tốt.

Tính đến 16/10, thu NSNN ước đạt 77,56%, trong đó ngân sách trung ương đạt 75,08%, ngân sách địa phương đạt 80,87%. Tốc độ tăng thu nội địa tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2017. “Với tốc độ tăng trưởng kinh tế xấp xỉ 7% và lạm phát 4%, như vậy tốc độ tăng thu đã cao hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế và lạm phát. Công tác quản lý thu có nhiều tiến bộ”, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nói.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đề nghị lãnh đạo các địa phương; các vụ, cục chức năng của Bộ Tài chính quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2018, trong đó, phấn đấu vượt tối thiểu 3% so với dự toán thu đã được Quốc hội giao.

Về những hạn chế, tồn tại, người đứng đầu ngành Tài chính đề nghị, cần phải tăng cường thanh, kiểm tra nợ đọng thuế và coi đây là giải pháp để tăng thu ngân sách. “Các địa phương và cơ quan tài chính, các ngành liên quan, cần tập trung phối hợp tốt hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ được giao, rà soát, tập trung thu tới từng đơn vị, từng địa chỉ cụ thể, tập trung thu đối với các khoản thu mới và đôn đốc thu hồi các khoản nợ, tăng cường thanh, kiểm tra và thu hồi nợ đọng, thực hiện đồng bộ các giải pháp chống thất thu, chống chuyển giá để hoàn thành mục tiêu đề ra” – Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nói.

Tăng cường sự phối hợp với địa phương

Chỉ đạo những giải pháp để đạt được các mục tiêu trên, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh tới sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Tài chính và các cấp uỷ, chính quyền địa phương trong chỉ đạo các cơ quan của ngành Tài chính và cơ quan, ban ngành của tỉnh trên địa bàn, triển khai thực hiện tốt các kế hoạch, chương trình hành động. Bên cạnh đó, tiếp tục tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát kê khai thuế của người nộp thuế, tăng cường quản lý hoàn thuế; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và các giải pháp hỗ trợ sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, góp phần tăng thu cho NSNN; đẩy nhanh việc thanh, kiểm tra, chống thất thu thuế. 

Trong đó, tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp thuộc ngành nghề, lĩnh vực có rủi ro cao, doanh nghiệp có hoạt động liên kết, doanh nghiệp lỗ có dấu hiệu chuyển giá; doanh nghiệp kinh doanh thương mại điện tử, doanh nghiệp có phát sinh thuế nhà thầu, các hoạt động chuyển nhượng vốn...

Giao nhiệm vụ cho Tổng cục Thuế, các Cục Thuế, Bộ trưởng yêu cầu Thủ trưởng cơ quan thuế các cấp phải bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính và cấp uỷ, Ủy ban nhân dân các cấp để chủ động triển khai chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2018; tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra, giám sát kê khai thuế của người nộp thuế, tăng cường công tác quản lý hoàn thuế, đảm bảo việc hoàn thuế đúng đối tượng, theo đúng chính sách pháp luật thuế của Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế.

Đặc biệt với nợ đọng thuế, Bộ trưởng giao nhiệm vụ cho Tổng cục Thuế và cơ quan Thuế các cấp 3 tháng cuối năm phải thu hồi được tối thiểu 14.000 tỷ đồng, hạn chế nợ thuế phát sinh mới, phấn đấu đến 31/12/2018 tổng số nợ thuế do cơ quan Thuế quản lý không vượt quá 69.000 tỷ.

Bộ Tài chính cũng giao Tổng cục Hải quan, các Cục Hải quan tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp tham gia hoạt động XNK, giải quyết kịp thời vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền liên quan đến thủ tục Hải quan, chính sách thuế, công tác quản lý thuế, chế độ kế toán, chế độ hoàn thuế, miễn thuế, tháo gỡ khó khăn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc nộp thuế; thực hiện kiểm tra trị giá đối với những mặt hàng có thuế suất cao, kim ngạch lớn nhập khẩu thường xuyên, kết hợp với việc đánh giá tính tuân thủ của doanh nghiệp,... 

Bên cạnh việc thực hiện các giải pháp trực tiếp tác động đến nguồn thu, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và triển khai mạnh mẽ các giải pháp hỗ trợ sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện pháp luật về thuế, góp phần tăng thu cho NSNN; đẩy nhanh tiến độ triển khai, nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế; triển khai quyết liệt công tác quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế.

Theo Báo Hải quan

van.vn - chuyên trang đánh giá, tư vấn và tin tức về công nghệ, sản phẩm hàng đầu Việt Nam.

Link gốc: http://doanhnhan.net/nganh-thue-phai-phan-dau-no-thue-2018-khong-vuot-qua-69-000-ty-dong-122397.html
Tin mới nhất[+] Xem tất cả