Nghiên cứu để tư nhân tham gia mua sắm công

Được biết, Bộ Tài chính đang hoàn thiện Đề án khuyến khích doanh nghiệp tư nhân tham gia rộng rãi thị trường mua sắm công, cung cấp dịch vụ công, nâng cao tính công khai, minh bạch và cạnh tranh bình đẳng để trình Chính phủ trong quý 4/2018.
Thứ Tư, ngày 10/10/2018 13:29 GMT +7

(HQ Online)- Được biết, Bộ Tài chính đang hoàn thiện Đề án khuyến khích doanh nghiệp tư nhân tham gia rộng rãi thị trường mua sắm công, cung cấp dịch vụ công, nâng cao tính công khai, minh bạch và cạnh tranh bình đẳng để trình Chính phủ trong quý 4/2018.


Ở Việt Nam hiện tồn tại song song hai phương thức mua sắm là phương thức mua sắm phân tán và phương thức mua sắm tập trung. Nước ta có khoảng 550 nghìn doanh nghiệp tư nhân hoạt động, đóng góp 40% GDP cả nước. Tuy nhiên, việc mua sắm công, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ công vẫn được mặc định là nhiệm vụ chính trị của các doanh nghiệp nhà nước, cơ quan nhà nước. Nhiều cơ quan nhà nước có quyền được giao, được đặt hàng, được dành những đơn hàng riêng cho những doanh nghiệp nhất định.

Dù rất tiềm năng nhưng các doanh nghiệp tư nhân muốn bước vào lĩnh vực này gặp rất nhiều khó khăn và trở ngại, không chỉ là từ khung khổ pháp lý mà còn từ sự hoài nghi, sự lo ngại, thói quen và cả ràng buộc lợi ích. Hiện vẫn còn tồn tại e ngại về năng lực của khu vực kinh tế tư nhân khi cho rằng, khu vực này chưa có đủ năng lực để cung cấp sản phẩm, dịch vụ công.

Vì vậy, đề án khuyến khích doanh nghiệp tư nhân tham gia rộng rãi thị trường mua sắm công, cung cấp dịch vụ công, nâng cao tính công khai, minh bạch và cạnh tranh bình đẳng là hết sức cần thiết. 

Đề án Bộ Tài chính đang nghiên cứu sẽ đánh giá thực trạng doanh nghiệp tư nhân tham gia thị trường mua sắm công, thị trường cung cấp dịch vụ công, làm rõ thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân để đề xuất ban hành cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp tư nhân tham gia rộng rãi thị trường mua sắm công, cung cấp dịch vụ công.

Đề án được triển khai thực hiện trong thời gian 3 năm (từ năm 2019 - 2021). Đơn vị chủ trì đề án là Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính. Các đơn vị phối hợp thực hiện, gồm: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Bộ Công thương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Theo Báo Hải quan

van.vn - chuyên trang đánh giá, tư vấn và tin tức về công nghệ, sản phẩm hàng đầu Việt Nam.

Link gốc: http://doanhnhan.net/nghien-cuu-de-tu-nhan-tham-gia-mua-sam-cong-122329.html
Tin mới nhất[+] Xem tất cả