Nhận diện rủi ro trong giao dịch tiền điện tử, ngân hàng điện tử ở Việt Nam.

Cơ sở hạ tầng cho hoạt động ngân hàng điện tử và tiền điện tử. Hiện tại, cơ sở hạ tầng cho hoạt động ngân hàng điện tử và tiền điện tử ở Việt Nam vẫn còn khá lạc hậu. Đánh giá tổng hợp về cơ sở hạ tầng cho giao dịch điện tử ở Việt Nam có thể là khó khăn
Thứ Tư, ngày 21/07/2010 14:37 GMT +7

Hoạt động ngân hàng điện tử ở Việt Nam

- Cơ sở hạ tầng cho hoạt động ngân hàng điện tử và tiền điện tử. Hiện tại, cơ sở hạ tầng cho hoạt động ngân hàng điện tử và tiền điện tử ở Việt Nam vẫn còn khá lạc hậu. Đánh giá tổng hợp về cơ sở hạ tầng cho giao dịch điện tử ở Việt Nam có thể là khó khăn; Tuy nhiên các khảo sát về sự sẵn sàng cho thương mại điện tử của nền kinh tế cho thấy mức độ sẵn sàng tham gia thương mại điện tử của Việt Nam còn ở mức rất thấp so với các nước trong khu vực (WB-2001). Theo cách đo lường mức độ sẵn sàng tham gia thương mại điện tử, Việt Nam đạt 4, 4 điểm, là mức thấp so với các nước khác trong khu vực. Trong điều kiện như vậy, giao dịch ngân hàng và dịch vụ ngân hàng hiện đại (như e -banking, internet banking, tiền điện tử...) thường phát triển chậm và gặp nhiều rủi ro (những khó khăn thường gặp có thể là tốc độ đường truyền chậm, lỗi do người sử dụng, và người tiêu dùng,...)

- Hoạt động ngân hàng điện tử ở Việt Nam. Trong những năm qua, Việt Nam đã có rất nhiều nỗ lực trong việc hiện đại hóa công nghệ ngân hàng. Ngày 26/3/2002, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chính thức khai trương hệ thống thanh toán bù trừ điện tử. Hiện tại các giao dịch được thực hiện thuận tiện và chính xác cũng như rất nhanh chóng. Các ngân hàng thương mại cũng đang tích cực hiện đại hoá công nghệ. Một số NHTMNN và TMCP đã hoàn thành giai đoạn I và đang tiếp tục triển khai giai đoạn II của dự án hiện đại hoá công nghệ ngân hàng và hệ thống thanh toán ngân hàng.

Kể từ năm 1993, Ngân hàng ngoại thương Việt Nam phát hành card đầu tiên ở Việt Nam, các sản phẩm “card” được dân chúng sử dụng ngày càng nhiều ở Việt Nam. Đến nay, Việt Nam đã đạt tỷ lệ bình quân là 4.500 người / máy ATM

Các ngân hàng thương mại là các định chế được phép phát hành các loại thẻ; các định chế tài chính khác chưa được phép cung cấp dịch vụ này. Sự phát triển của thị trường thẻ đã góp phần quan trọng vào việc đáp ứng nhu cầu thanh toán của khách hàng và thực hiện chủ trương đẩy nhanh thanh toán không dùng tiền mặt của Nngân hàng Nhà nước Viêt Nam. Hiện tại ở Việt Nam có một số ngân hàng Việt Nam được phát hành thẻ tín dụng (credit card) và thể ghi nợ (debit card). Đến nay, thị trường thẻ Việt Nam đã có sự phát triển vượt bậc và dự kiến sẽ đạt 3, 5 triệu thẻ vào cuối năm 2006 (Số liệu năm 2006 là dự báo).

- Vấn để quản lý rủi ro hoạt động ngân hàng điện tử và tiển điện tử ở các ngân hàng Việt Nam. Hiện tại các các giao dịch ngân hàng điện tử và tiển điện tử ở Việt Nam, như trên đã nêu, còn là khá mới mẻ và chiếm tỷ trọng nhỏ trong hoạt động ngân hàng, hoặc chỉ là một khâu trong cả quy trình thủ công của ngân hàng. Điều này dẫn đến việc quan tâm về quản lý rủi hoạt động ngân hàng điện tử và tiền điện tử cũng chỉ ở giai đoạn ban đầu. Rủi ro đã từng phát sinh trong hoạt động ngân hàng điện tử và tiền điện tử ở Việt Nam trong thời gian qua như năm 2003 tại một ngân hàng thương mại Nhà nước thất thoát ước khoảng 5 triệu USD (tương đương khoản trên 80 tỷ VND) và gần đây hiện tượng làm thẻ tín dụng thẻ để rút tiền,....

Một vài gợi ý chính sách


- Cần nhận thức đầy đủ về rủi ro trong hoạt động ngân hàng điện tử và tiền điện tử và quá trình chuyển đổi đi đôi với rủi ro: Sự nhanh nhậy của công nghệ hiện đại cũng đi kèm với rủi ro lớn nếu con người không kiểm soát được nó; Quá trình chuyển đổi sang một tập quán giao dịch mới là giao dịch điện tử (trong đó có ngân hàng điện tử và tiền điện tử) trong điều kiện một nền kinh tế đang chuyển đổi cũng có thể đi đôi với nhiều rủi ro.

- Đào tạo cán bộ nhằm tăng cường khả năng vận hành và quản lý nghiệp vụ ngân hàng điện tử, tiền điện tử. Có sẵn sàng thực hiện các giao dịch điện tử và sau đó là để đội ngũ này vận hành và quản lý hiệu quả hoạt động ngân hàng điện tử. Nếu việc đào tạo đội ngũ cán bộ đi chậm hơn quá trình hiện đại hoá ngân hàng thì khả năng hấp thụ công nghệ sẽ hạn chế và đi kèm với tình trạng đó là những rủi ro sẽ dình dập ở đâu đó trong hệ thống ngân hàng.

- Đẩy mạnh việc áp dụng các chuẩn mực quốc tể vào hoạt động ngân hàng: Việc áp dụng các chuẩn mực quốc tế vào hoạt động ngân hàng (kế toán, kiểm toán,...) sẽ là cơ sở cho ngân hàng nhanh nhậy trong việc nhìn nhận, đánh giá tình trạng rủi ro của ngân hàng và hạn chế được các rủi ro có thể xẩy ra. Tư tưởng đình trệ quá trình này ở nơi nào đó, với bất kỳ lý do gì, chính là sự che dấu một sự yếu kém nào đó và đó là nguy cơ tiềm ẩn của những rủi ro đã “tích tụ” lâu ngày.

Chuẩn hoá các giao dịch ngân hàng nhằm hạn chế các rủi ro. Hoạt động ngân hàng điện tử, tiền điện tử là những giao dịch diễn ra chủ yếu ở chế độ trực tuyến. Do đó việc quy chuẩn hoạt động ngân hàng theo một cách thức nào đó như dưới dạng định sẵn hay quy định rõ về quy trình nghiệp vụ sẽ tránh được tình trạng làm việc tuỳ tiện trong các khâu nghiệp vụ hoặc các sai sót,... và qua đó hạn chế được rủi ro đối với ngân hàng và đối với nền kinh tế.

van.vn - chuyên trang đánh giá, tư vấn và tin tức về công nghệ, sản phẩm hàng đầu Việt Nam.

Link gốc: http://doanhnhan.net/nhan-dien-rui-ro-trong-giao-dich-tien-dien-tu-ngan-hang-dien-tu-o-viet-nam-8686.html
Tin mới nhất[+] Xem tất cả