Nhập siêu 83 triệu USD trong 15 ngày đầu tháng 1-2017

Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 15 ngày đầu năm 2017 (từ 1-1 đến 15-1-2017) đạt hơn 14,68 tỷ USD, giảm 16,4%  tương đương giảm hơn 2,88 tỷ USD so với 15 ngày cuối tháng 12-2016. Trong đó, xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trong nữa đầu tháng 1 đạt kim ngạch hơn 9,39 tỷ USD, giảm 11,4% tương ứng giảm hơn 1,21 tỷ USD so với nửa cuối tháng 12-2016.
Thứ Sáu, ngày 03/02/2017 15:38 GMT +7

Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 15 ngày đầu năm 2017 (từ 1-1 đến 15-1-2017) đạt hơn 14,68 tỷ USD, giảm 16,4%  tương đương giảm hơn 2,88 tỷ USD so với 15 ngày cuối tháng 12-2016. Trong đó, xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trong nữa đầu tháng 1 đạt kim ngạch hơn 9,39 tỷ USD, giảm 11,4% tương ứng giảm hơn 1,21 tỷ USD so với nửa cuối tháng 12-2016.

Nhập siêu 83 triệu USD trong 15 ngày đầu tháng 1-2017
Kim ngạch xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất của Việt Nam 15 ngày đầu tháng 1-2017 so với cùng kỳ năm 2016

Tuy nhiên so với cùng kỳ năm 2016, xuất nhập khẩu trong 15 ngày đầu tháng 1-2017 tăng 21,2% tương ứng tăng hơn 2,57 tỷ USD. Trong đó, Xuất khẩu tăng 22,7%, tương ứng tăng hơn 1,35 tỷ USD; nhập khẩu tăng 19,8%, tương ứng tăng gần 1,22 tỷ USD. Về xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 1-2017 cũng tăng 23,1% tương ứng tăng hơn 1,76 tỷ USD, về xuất khẩu tăng 26,3%, về nhập khẩu tăng 19,4%.

Cán cân thương mại hàng hóa trong 15 ngày đầu năm 2017 thâm hụt 83 triệu USD. Trong khi đó riêng khối các doanh nghiệp FDI đạt được thặng dư 948 triệu USD.

Về xuất khẩu, tổng kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 1-2017 đạt 7,3 tỷ USD, giảm 15,5% (tương ứng giảm hơn 1,34 tỷ USD về số tuyệt đối) so với cuối tháng 12-2016.

Kim ngạch xuất khẩu 15 ngày đầu tháng 1-2017 giảm so với 15 ngày cuối tháng 12 chủ yếu do tăng/giảm ở một số nhóm hàng sau: hàng dệt may giảm 22,5%, tương ứng giảm 287 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 14,6%, tương ứng 138 triệu USD; hàng thủy sản giảm 28,6%, tương ứng giảm 104 triệu USD; gỗ và sản phẩm gỗ giảm 23,8%, tương ứng giảm 97 triệu USD; ... Trong khi đó, chỉ có một vài nhóm hàng tăng như điện thoại và linh kiện tăng 9,1%, tương ứng tăng 110 triệu USD; vải mành vải kỹ thuật tăng 40,9%, tương ứng tăng 6 triệu USD; clanke và xi măng tăng 8,4%, tương ứng tăng 2 triệu USD.

Trong nửa đầu tháng 1-2017 xuất khẩu của khối doanh nghiệp FDI đạt hơn 5,17 tỷ USD, giảm 12,2%, tương ứng giảm 719 triệu USD.

Về nhập khẩu, trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 1-2017 đạt hơn 7,38 tỷ USD, giảm 17,2% (tương ứng giảm gần 1,54 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 12-2016.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trong 15 ngày đầu tháng 1-2017 giảm so với nửa cuối tháng 12 chủ yếu do tăng/giảm ở một số nhóm hàng: máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác giảm 19,4%, tương ứng giảm 320 triệu USD; xăng dầu các loại giảm 55,6%, tương ứng giảm 253 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 10,2%, tương ứng giảm 128 triệu USD; điện thoại các loại và linh kiện giảm 18,2%, tương ứng giảm 94 triệu USD; ...

Trong khi đó chỉ một số ít nhóm hàng tăng như phương tiện vận tải khác và phụ tùng tăng 43,4%, tương ứng tăng 15 triệu USD; thức ăn gia súc và nguyên liệu tăng 11,3%, tương ứng tăng 18 triệu USD; khí đốt hóa lỏng tăng 1,2 lần tương ứng tăng 20 triệu USD;...

Nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI đạt hơn 4,22 tỷ USD, giảm 10,4%, tương ứng giảm 492 triệu USD.

Theo Bảo Nhi/Báo Hải Quan

van.vn - chuyên trang đánh giá, tư vấn và tin tức về công nghệ, sản phẩm hàng đầu Việt Nam.

Link gốc: http://doanhnhan.net/nhap-sieu-83-trieu-usd-trong-15-ngay-dau-thang-1-2017-113018.html
Tin mới nhất[+] Xem tất cả