Phát hiện trên 4 nghìn khoản chi chưa chấp hành đúng thủ tục

Theo Bộ Tài chính, 5 tháng qua, các đơn vị, hệ thống thuộc ngành Tài chính đều tập trung tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý và điều hành tài chính, ngân sách nhà nước.
Thứ Tư, ngày 14/06/2017 14:45 GMT +7

Theo Bộ Tài chính, 5 tháng qua, các đơn vị, hệ thống thuộc ngành Tài chính đều tập trung tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý và điều hành tài chính, ngân sách nhà nước.

Phát hiện trên 4 nghìn khoản chi chưa chấp hành đúng thủ tục
Khoảng 23 tỷ đồng không được Kho bạc chấp nhận thanh toán trong 5 tháng. Ảnh: T.Linh.

Bộ Tài chính đã ban hành theo thẩm quyền và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các cơ chế, chính sách, các giải pháp tài chính nhằm tăng cường quản lý thu, chi NSNN chặt chẽ, hiệu quả, tăng cường quản lý sử dụng tài sản công.

Đồng thời, triển khai quyết liệt, hiệu quả các biện pháp cụ thể về tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, buôn lậu, gian lận thương mại, chuyển giá, trốn thuế; kiểm soát chặt chẽ hoàn thuế giá trị gia tăng, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, tập trung xử lý để giảm nợ đọng thuế; kiểm soát chặt chẽ các khoản chi, đảm bảo đúng chính sách, chế độ, theo dự toán; quán triệt việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kiểm soát chặt chẽ các khoản chi hành chính nhà nước, cắt giảm tối đa kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, chi hoạt động lễ hội, lễ kỷ niệm, lễ khởi công, khánh thành, tổng kết, đi công tác nước ngoài...

Thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TW của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững, Bộ Tài chính đang trình Chính phủ, lấy ý kiến thành viên Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và tiếp tục hoàn thiện các chính sách, tạo khung pháp lý rõ ràng để các tổ chức sự nghiệp công lập hoạt động theo cơ chế thị trường, giảm dần sự bao cấp của Nhà nước, tăng tự chủ về kinh phí.

Tổng chi NSNN đến hết tháng 5 ước đạt 94,2 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 5 tháng ước đạt 484,58 nghìn tỷ đồng, bằng 34,8% dự toán.

Trong 5 tháng đầu năm 2017, NSNN đã thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời theo tiến độ các khoản kinh phí đã bố trí trong dự toán NSNN năm 2017 cho các đối tượng thụ hưởng chính sách và thực hiện chuyển kinh phí chi trả tiền lương hưu và các khoản trợ cấp cho các đối tượng thụ hưởng chính sách. 

Cơ quan Dự trữ cũng đã xuất cấp trên 60 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để cứu trợ cho nhân dân vùng khó khăn. 

Trong 5 tháng đầu năm, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát chi khoảng 293,5 nghìn tỷ đồng chi thường xuyên và khoảng 66 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư phát triển, qua đó đã phát hiện trên 4 nghìn khoản chi chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định và đã yêu cầu đơn vị bổ sung các thủ tục cần thiết; không chấp nhận thanh toán khoảng 23 tỷ đồng.

Theo H.Vân/Báo Hải quan

van.vn - chuyên trang đánh giá, tư vấn và tin tức về công nghệ, sản phẩm hàng đầu Việt Nam.

Link gốc: http://doanhnhan.net/phat-hien-tren-4-nghin-khoan-chi-chua-chap-hanh-dung-thu-tuc-114533.html
Tin mới nhất[+] Xem tất cả