PVN: Tổng doanh thu 498 nghìn tỷ đồng, tăng 10,1% so với 2016

Thông tin từ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) cho biết, năm 2017, Tập đoàn đã cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra, đã về đích trước hầu hết các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao thực hiện trong năm 2017.
Thứ Tư, ngày 10/01/2018 09:34 GMT +7

Thông tin từ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) cho biết, năm 2017, Tập đoàn đã cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra, đã về đích trước hầu hết các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao thực hiện trong năm 2017. 

Tập đoàn PVN đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gia tăng sản lượng khai thác dầu thô trong nước năm 2017.

Về các chỉ tiêu sản xuất, công tác tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu khí được triển khai tích cực; Tập đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gia tăng sản lượng khai thác dầu thô trong nước năm 2017. 

Tổng sản lượng khai thác quy dầu đạt 25,41 triệu tấn, vượt 1,60 triệu tấn quy dầu so với kế hoạch Chính phủ giao đầu năm. Trong đó, khai thác dầu thô đạt 15,52 triệu tấn, hoàn thành trước kế hoạch cả năm 32 ngày, vượt 1,32 triệu tấn so với kế hoạch Chính phủ giao đầu năm. Tập đoàn đã đạt mốc khai thác tấn dầu thứ 380 triệu vào ngày 20/8/2017. 

Khai thác khí đạt 9,89 tỷ m3, hoàn thành trước kế hoạch cả năm 10 ngày, vượt 280 triệu m3 so với kế hoạch Chính phủ giao đầu năm. Tập đoàn đạt mốc khai thác m3 khí thứ 130 tỷ vào ngày 12/9/2017.

PVN cũng cho biết, sản xuất điện năm 2017 đạt 20,58 tỷ kWh, hoàn thành trước kế hoạch cả năm 8 ngày, vượt 481 triệu kWh so với kế hoạch năm. Tập đoàn đã đạt mốc sản xuất kWh điện thứ 150 tỷ vào ngày 17/12/2017.

Về các chỉ tiêu tài chính, theo PVN, giá trị sản xuất công nghiệp năm 2017 đạt 448,6 nghìn tỷ đồng, vượt 3% kế hoạch năm, góp phần quan trọng vào tăng trưởng GDP cả nước năm 2017.

Tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 498 nghìn tỷ đồng, vượt 13,8% so với kế hoạch năm, tăng 10,1% so với năm 2016. Cũng trong năm 2017, Tập đoàn nộp ngân sách Nhà nước đạt 97,5 nghìn tỷ đồng, vượt 22,9 nghìn tỷ đồng (vượt 30,8%) so với kế hoạch năm, tăng 8,0% so với năm 2016. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 31,9 nghìn tỷ đồng, vượt 92% kế hoạch năm.

Theo Hoài Anh/Báo Hải quan

van.vn - chuyên trang đánh giá, tư vấn và tin tức về công nghệ, sản phẩm hàng đầu Việt Nam.

Link gốc: http://doanhnhan.net/pvn-tong-doanh-thu-498-nghin-ty-dong-tang-10-1-so-voi-2016-117182.html
Tin mới nhất[+] Xem tất cả