Sửa 3 thông tư về phí, lệ phí trong lĩnh vực nông nghiệp

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 231/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật; Thông tư số 285/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y; Thông tư số 286/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.
Thứ Ba, ngày 27/11/2018 10:58 GMT +7

(HQ Online)- Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 231/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật; Thông tư số 285/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y; Thông tư số 286/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet.

Cụ thể, dự thảo quy định: Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng I được trích lại 40% số tiền phí thu được để trang trải chi phí theo quy định, nộp 60% tiền phí thu được vào NSNN. Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng II được trích lại 20% số tiền phí thu được để trang trải chi phí, nộp 80% tiền phí thu được vào NSNN. Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VI, vùng VII được trích lại 65% số tiền phí thu được để trang trải chi phí, nộp 35% tiền phí thu được vào NSNN. Chi cục Kiểm dịch thực vật các vùng III, IV, V, IX và Cục Bảo vệ thực vật được trích lại 95% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho các nội dung chi theo quy định, nộp 5% tiền phí thu được vào NSNN.

Dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 6 Thông tư số 286. Theo đó, tổ chức thu phí là Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản; Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản Trung bộ, Nam bộ; Trung tâm Kiểm nghiệm Kiểm chứng và Tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản…

Với quy định này, Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản các vùng 1, 3 được trích lại 75% số tiền phí thu được để trang trải chi phí, nộp 25% số tiền phí thu được vào NSNN. Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản các vùng 4, 5 được trích lại 65% số tiền phí thu được để trang trải chi phí, nộp 35% số tiền phí thu được vào NSNN.

Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản; Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản Trung bộ, Nam bộ; Trung tâm Kiểm nghiệm Kiểm chứng và Tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản 95% số tiền phí thu được để trang trải chi phí, nộp 5% số tiền phí thu được vào NSNN.

Theo Báo Hải quan

van.vn - chuyên trang đánh giá, tư vấn và tin tức về công nghệ, sản phẩm hàng đầu Việt Nam.

Link gốc: http://doanhnhan.net/sua-3-thong-tu-ve-phi-le-phi-trong-linh-vuc-nong-nghiep-122667.html
Tin mới nhất[+] Xem tất cả