Tài sản bị tịch thu sẽ được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về việc xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân. Đây là một trong những văn bản để hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công mới được Quốc hội thông qua.
Thứ Hai, ngày 21/08/2017 08:44 GMT +7

Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về việc xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân. Đây là một trong những văn bản để hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công mới được Quốc hội thông qua.

Tài sản bị tịch thu sẽ được xác lập quyền sở hữu toàn dân
Phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu thuộc đối tượng tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân. Ảnh: internet.

Trong dự thảo, Bộ Tài chính quy định: Tài sản thuộc đối tượng được xác lập quyền sở hữu toàn dân gồm tài sản bị tịch thu như tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu, vật chứng vụ án, một phần hoặc toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của người bị kết án bị tịch thu; tài sản vô chủ, tài sản không xác định được chủ sở hữu, tài sản bị đánh rơi, bị bỏ quên, tài sản bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm được tìm thấy, tài sản không có người nhận thừa kế.

Ngoài ra, tài sản thuộc đối tượng xác lập quyền sở hữu toàn dân gồm: Hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan; tài sản của quỹ xã hội, tài sản của quỹ từ thiện bị giải thể; tài sản do các chủ sở hữu tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước; tài sản do doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển giao không bồi hoàn cho Nhà nước Việt Nam theo cam kết sau khi kết thúc thời hạn hoạt động; tài sản được đầu tư theo hình thức đối tác công tư được chuyển giao cho Nhà nước Việt Nam theo hợp đồng dự án.

Việc xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản phải được lập thành văn bản và phải tuân theo trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật trên cơ sở bảo vệ quyền lợi toàn dân, tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân có liên quan.

Dự thảo cũng quy định trách nhiệm của đơn vị chủ trì quản lý, xử lý tài sản. Theo đó đơn vị chủ trì quản lý, xử lý tài sản phải có trách nhiệm trong việc bảo quản tài sản; xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản; lập phương án xử lý tài sản; tổ chức xử lý tài sản và thực hiện các nhiệm vụ khác.

5 nhóm hành vi sẽ bị nghiêm cấm trong quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân là: Lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân dưới mọi hình thức; không báo cáo, lập phương án xử lý trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; không triển khai thực hiện đúng thời gian quy định việc xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; gây thất thoát, hư hỏng tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; các hành vi bị nghiêm cấm khác.

Theo Hồng Vân/Báo Hải quan

van.vn - chuyên trang đánh giá, tư vấn và tin tức về công nghệ, sản phẩm hàng đầu Việt Nam.

Link gốc: http://doanhnhan.net/tai-san-bi-tich-thu-se-duoc-xac-lap-quyen-so-huu-toan-dan-116270.html
Tin mới nhất[+] Xem tất cả