Tháng 1: Xuất siêu 1,15 tỷ USD

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước trong tháng 1/2017 đạt hơn 27,53 tỷ USD, giảm 18,2%, tương ứng giảm gần 6,13 tỷ USD so với tháng  12/2016. Trong đó, xuất khẩu là 14,34 tỷ USD, giảm 13,5%, tương ứng giảm 2,24 tỷ USD; và nhập khẩu là gần 13,19 tỷ USD, giảm 22,8%, tương ứng giảm gần 3,89 tỷ USD so với tháng trước.
Thứ Sáu, ngày 17/02/2017 09:52 GMT +7

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước trong tháng 1/2017 đạt hơn 27,53 tỷ USD, giảm 18,2%, tương ứng giảm gần 6,13 tỷ USD so với tháng  12/2016. Trong đó, xuất khẩu là 14,34 tỷ USD, giảm 13,5%, tương ứng giảm 2,24 tỷ USD; và nhập khẩu là gần 13,19 tỷ USD, giảm 22,8%, tương ứng giảm gần 3,89 tỷ USD so với tháng trước.

Tháng 1: Xuất siêu 1,15 tỷ USD
Xuất khẩu 10 nhóm hàng có kim ngạch lớn nhất tháng 1/2017 so với tháng 1/2016.

Tuy nhiên so với cùng kỳ năm 2016 xuất nhập khẩu của tháng 1/2017 tăng 4,8%, tương ứng tăng hơn 1,26 tỷ USD; trong đó xuất khẩu tăng 5,7%, tương ứng tăng 768 triệu USD; nhập khẩu tăng 3,9%, tương ứng tăng 495 triệu USD. Cán cân thương mại hàng hóa cả nước trong tháng 1/2017 thặng dư hơn 1,15 tỷ USD.

Trung Quốc, Hàn Quốc và Hoa Kỳ vẫn là các đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Xuất khẩu sang Trung Quốc trong tháng đầu tăng 34,4%  trong khi nhập khẩu chỉ tăng 0,4%, điều này cũng góp phần giảm áp lực nhập siêu từ Trung Quốc; thị trường Hàn Quốc tăng trưởng đều cả ở xuất khẩu và nhập khẩu với xuất khẩu tăng 29,4%, nhâp khẩu tăng  30%; xuất khẩu sang Hoa Kỳ trong tháng chỉ đạt mức tăng trưởng nhẹ 0,3%, trong khi nhập khẩu tăng 14,6%; ...

Cán cân thương mại trong tháng 1/2017 có mức thặng dư lớn trong đó góp phần không nhỏ từ thặng dư từ thị trường Hoa Kỳ với 2,34 tỷ USD; Hà Lan thặng dư 481 triệu USD; Nhật Bản thặng dư 370 triệu USD; ... Các thị trường thâm hụt lớn vẫn là Trung Quốc với mức thâm hụt gần 2,14 tỷ USD; Hàn Quốc với hơn 1,7 tỷ USD; ...

Về xuất khẩu, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 1/2017 đạt  hơn 7 tỷ USD, giảm 4,1% (tương ứng giảm 297 triệu USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 01/2017. Qua đó, đưa kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trong tháng 1/2017 đạt hơn 14,34 tỷ USD, tăng 5,7%, tương ứng tăng 768 triệu USD so cùng kỳ năm trước.

Kim ngạch xuất khẩu kỳ 2 tháng 1/2017 giảm so với kỳ 1 tháng 1/2017 chủ yếu do tăng/giảm ở một số nhóm hàng sau: hàng dệt may tăng 18,6%, tương ứng tăng 184 triệu USD; dầu thô tăng 78,4%, tương ứng tăng 57 triệu USD; sắt thép các loại tăng 53,1%, tương ứng tăng 41 triệu USD; cà phê tăng 19,6%, tương ứng tăng 28 triệu USD; ... Trong khi đó, ở chiều ngược lại điện thoại các và linh kiện giảm 23,7%, tương ứng giảm 311 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 13,3%, tương ứng giảm 107 triệu USD; giày dép các loại giảm 12,7%, tương ứng giảm 79 triệu USD; xơ, sợi dệt các loại giảm 26,2%, tương ứng giảm 31 triệu USD; ...

Số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 2 tháng 1/2017 đạt gần 4,78 tỷ USD, giảm 7,6%, tương ứng giảm 394 triệu USD so với kỳ trước. Qua đó, đưa kim ngạch xuất khẩu của khối doanh nghiệp có vốn FDI trong tháng 1/2017 đạt gần 9,98 tỷ USD, tăng 7,8%, tương ứng tăng 718 triệu USD so với cùng kỳ năm 2016, chiếm 69,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước..

Về nhập khẩu, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 1/2017 đạt gần 5,82  tỷ USD, giảm 21,2% (tương ứng giảm gần 1,57 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong kỳ 1 tháng 1/2017. Như vậy, tính đến hết tháng 1/2017, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt gần 13,19 tỷ USD, tăng 3,9% (tương ứng tăng hơn 495 triệu USD) so với cùng kỳ năm 2016.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 2 tháng 1/2017 giảm mạnh so với kỳ 1 chủ yếu do tăng/giảm ở một số nhóm hàng sau: máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác giảm 24,6%, tương ứng giảm 327 triệu USD; vải các loại giảm 33,7%, tương ứng giảm 134 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 10,8%, tương ứng giảm 122 triệu USD; chất dẻo nguyên liệu giảm 37,9%, tương ứng giảm 105 triệu USD; ... Trong khi đó chỉ một số nhóm hàng tăng như phế liệu sắt thép tăng 29,6%, tương ứng tăng 10 triệu USD; lúa mì tăng 89,5%, tương ứng 15 triệu USD; ngô tăng 116,8%, tương ứng tăng 43 triệu USD; xăng dầu các loại tăng 51%, tương ứng tăng 103 triệu USD;...

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 2 tháng 1/2017 đạt gần 3,45 tỷ USD, giảm 18,4%  tương ứng giảm 775 triệu USD  so với kỳ 1 tháng 1/2017, qua đó nâng tổng kim ngạch nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này trong tháng đầu tiên của năm 2017 đạt gần 7,68 tỷ USD, tăng 4,7% tương ứng tăng gần 346 triệu USD so với cùng kỳ năm 2016 và chiếm 58,2% tổng trị giá nhập khẩu của Việt Nam.

Theo Hà Nhi/Báo Hải Quan

van.vn - chuyên trang đánh giá, tư vấn và tin tức về công nghệ, sản phẩm hàng đầu Việt Nam.

Link gốc: http://doanhnhan.net/thang-1-xuat-sieu-1-15-ty-usd-113165.html
Tin mới nhất[+] Xem tất cả