Tháng 4/2019: Số doanh nghiệp thành lập mới đạt cao nhất kể từ đầu năm

- Thống kê của Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho thấy, trong tháng 04/2019, số doanh nghiệp thành lập mới là 14.854 doanh nghiệp, với số vốn đăng ký là 166.952 tỷ đồng, tăng 19% về số doanh nghiệp và tăng 30,3% về số vốn so với tháng 04/2019.
Thứ Sáu, ngày 03/05/2019 17:38 GMT +7

Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh cũng cho biết, tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp và số lao động đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 4/2019 đều tăng so với cùng kỳ năm 2018. Cụ thể, tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 11,2 tỷ đồng, 27,3% so với tháng 03/2019 và tăng 21,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 4 là 131.433 người, tăng 23,2% so với cùng kỳ năm trước.

                                                                        Nguồn: Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh

Tính trong 4 tháng đầu năm 2019, cả nước có 43.305 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 542.451 tỷ đồng, tăng 4,9% về số doanh nghiệp và tăng 31,7% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2018. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 04 tháng đầu năm 2019 đạt 12,5 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2018.

Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 4 tháng đầu năm 2019 là 449.066 lao động, tăng 35,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong 4 tháng đầu năm 2019, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế là 1.414.425 tỷ đồng (tăng 63% so với cùng kỳ năm 2018), bao gồm: số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 542.451 tỷ đồng (tăng 31,7%) và số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp là 871.974 tỷ đồng (tăng 91,3%) với 12.719 doanh nghiệp đăng ký tăng vốn (tăng 12%).

Theo vùng lãnh thổ, trong 4 tháng đầu năm nay, hầu hết các vùng kinh tế có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm 2018. Cụ thể: Đông Nam Bộ có số lượng doanh nghiệp thành lập mới đạt cao nhất với 18 nghìn doanh nghiệp và số vốn đăng ký là 292 nghìn tỷ đồng, tăng 3% về số doanh nghiệp và tăng 55,4% về số vốn so với cùng kỳ năm 2018; Tiếp đó là Đồng bằng sông Hồng với 13.2 nghìn doanh nghiệp và số vốn đăng ký là 130,4 nghìn tỷ đồng, tăng 8,3% về số doanh nghiệp và tăng 11,6% về số vốn; Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung  6,2 nghìn doanh nghiệp, tăng 7,7% (vốn đăng ký 54,9 nghìn tỷ đồng, giảm 1,8%); Đồng bằng sông Cửu Long 3,1 nghìn doanh nghiệp, tăng 1,5% (vốn đăng ký 30,5 nghìn tỷ đồng, tăng 3,3%).

Tây Nguyên là vùng có số lượng doanh nghiệp thành lập mới thấp nhất, nhưng lại có tỷ lệ tăng cao nhất với 1,1 nghìn doanh nghiệp và số vốn đăng ký là 13 nghìn tỷ đồng, tăng 107% về số doanh nghiệp và tăng 122,6% về số vốn.

Riêng vùng Trung du và miền núi phía Bắc có số doanh nghiệp thành lập mới đạt 1,7 nghìn doanh nghiệp, giảm 7,2% so với cùng kỳ năm trước (vốn đăng ký 21,7 nghìn tỷ đồng, tăng 35,3%).

Còn theo lĩnh vực hoạt động, trong 4 tháng đầu năm 2019, hầu hết các lĩnh vực có số doanh nghiệp thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm 2018, trong đó: có 16,1 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong ngành bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy (chiếm 37,2% tổng số doanh nghiệp thành lập mới), tăng 14%; 5,8 nghìn doanh nghiệp xây dựng (chiếm 13,3%), tăng 1,8%; 5,5 nghìn doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 12,7%), tăng 8,3%; 3,6 nghìn doanh nghiệp khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác (chiếm 8,4%), tăng 13,5%; 2,5 nghìn doanh nghiệp dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác (chiếm 5,8%), tăng 4,6%; gần 2,5 nghìn doanh nghiệp kinh doanh bất động sản (chiếm 5,7%), tăng 24%...

Một số lĩnh vực có số doanh nghiệp thành lập mới tiếp tục giảm so với cùng kỳ năm 2018, đó là: dịch vụ lưu trú và ăn uống có 2 nghìn doanh nghiệp (chiếm 4,6%), giảm 4,3%; tài chính, ngân hàng và bảo hiểm có 448 doanh nghiệp (chiếm 1%), giảm 13,3%; khai khoáng có 200 doanh nghiệp (chiếm 0,5%), giảm 6,1% và vận tải, kho bãi có 1 doanh nghiệp, giảm 99,9%.

Trong 4 tháng đầu năm 2019, cả nước cũng có 17.463 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 52,6% so với cùng kỳ năm 2018.

Về số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, 4 tháng đầu năm 2019, cả nước có 16.984 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm 2018. Bên cạnh đó, trong 4 tháng đầu năm nay, cả nước cũng có 17.265 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ hoàn thành thủ tục giải thể. Đồng thời, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 5.305 doanh nghiệp, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2018.

Theo lĩnh vực hoạt động, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực: Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có 2,1 nghìn doanh nghiệp (chiếm 40%), tăng 18,3% so với cùng kỳ năm trước; công nghiệp chế biến, chế tạo có 566 doanh nghiệp (chiếm 10,7%), giảm 15,3%; xây dựng có 501 doanh nghiệp (chiếm 9,4%), giảm 2,7%./.

Theo Tạp chí Kinh tế và Dự báo

van.vn - chuyên trang đánh giá, tư vấn và tin tức về công nghệ, sản phẩm hàng đầu Việt Nam.

Link gốc: http://doanhnhan.net/thang-4-2019-so-doanh-nghiep-thanh-lap-moi-dat-cao-nhat-ke-tu-dau-nam-123043.html
Tin mới nhất[+] Xem tất cả