Thu ngân sách giảm nhẹ, nhưng vẫn đảm bảo không bội chi

- Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê vừa mới công bố, thu – chi ngân sách nhà nước trong tháng 5 vẫn đảm bảo dương, nhờ nguồn thu nội địa lớn.
Thứ Sáu, ngày 31/05/2019 22:59 GMT +7

 

Bức tranh thu – chi NSNN 5 tháng đầu năm

Cụ thể, thu ngân sách nhà nước 15 ngày đầu tháng 5/2019 giảm nhẹ (1,4 nghìn tỷ đồng) so với 15 ngày đầu tháng 4/2019 do một số khoản thu phát sinh trong quý I/2019 đã tập trung thu vào đầu tháng 4, nhưng vẫn ở mức cao so với 15 ngày đầu tháng 3/2019 (tăng trên 10 nghìn tỷ đồng).

Chi ngân sách tiếp tục tập trung đảm bảo chi trả nợ, quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội và hoạt động của bộ máy nhà nước.

Cụ thể, tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/5/2019 ước tính đạt 553,5 nghìn tỷ đồng, bằng 39,2% dự toán năm, trong đó thu nội địa 447,6 nghìn tỷ đồng, bằng 38,1%; thu từ dầu thô 21,8 nghìn tỷ đồng, bằng 48,9%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 83,3 nghìn tỷ đồng, bằng 44%.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 60,9 nghìn tỷ đồng, bằng 34,3% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 77,2 nghìn tỷ đồng, bằng 36,1%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài nhà nước 94,2 nghìn tỷ đồng, bằng 39%; thu thuế thu nhập cá nhân 48,2 nghìn tỷ đồng, bằng 42,6%; thu thuế bảo vệ môi trường 18,1 nghìn tỷ đồng, bằng 26,3%; thu tiền sử dụng đất 39,2 nghìn tỷ đồng, bằng 43,5%.

Tổng chi ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/5/2019 ước tính đạt 486,9 nghìn tỷ đồng, bằng 29,8% dự toán năm, trong đó chi thường xuyên đạt 358,2 nghìn tỷ đồng, bằng 35,8%; chi đầu tư phát triển 82,5 nghìn tỷ đồng, bằng 19,2%; chi trả nợ lãi 43,9 nghìn tỷ đồng, bằng 35,2%.

Giải ngân vốn đầu tư công tăng 3,1%

Tình hình thực hiện vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước tháng Năm và 5 tháng đầu năm 2019 chưa cải thiện nhiều, đạt mức tăng thấp nhất trong các năm giai đoạn 2016-2019. Trong khi đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục khởi sắc với mức kỷ lục về cả số dự án và vốn đăng ký cấp mới, tính đến thời điểm 20/5/2019, số dự án cấp mới là 1.363 dự án với tổng vốn đăng ký đạt 6,5 tỷ USD, cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây.

Điều đáng mừng là vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng Năm ước tính đạt 25,6 nghìn tỷ đồng, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: vốn Trung ương 3,2 nghìn tỷ đồng, giảm 28,5%; vốn địa phương 22,4 nghìn tỷ đồng, tăng 7,8%.

Tính chung 5 tháng đầu năm nay, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đạt 99,5 nghìn tỷ đồng, bằng 28,9% kế hoạch năm và tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2018 bằng 27,4% và tăng 9,3%).

Vốn Trung ương quản lý đạt 12,3 nghìn tỷ đồng, bằng 26,5% kế hoạch năm và giảm 29,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, vốn đầu tư thực hiện của Bộ Giao thông Vận tải đạt 2.608 tỷ đồng, bằng 35,4% và giảm 57,8%; Bộ Y tế 1.013 tỷ đồng, bằng 19,2% và tăng 21%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 721 tỷ đồng, bằng 21,8% và giảm 57,4%; Bộ Giáo dục và Đào tạo 270 tỷ đồng, bằng 20,9% và giảm 9,9%; Bộ Tài nguyên và Môi trường 238 tỷ đồng, bằng 18,1% và giảm 34,5%; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 185 tỷ đồng, bằng 24,8% và giảm 8,7%; Bộ Khoa học và Công nghệ 93 tỷ đồng, bằng 30,4% và tăng 47,8%; Bộ Xây dựng 54 tỷ đồng, bằng 21,7% và giảm 23,4%; Bộ Công Thương 46 tỷ đồng, bằng 18,8% và giảm 25,2%; Bộ Thông tin và Truyền thông 36 tỷ đồng, bằng 22,5% và tăng 5,5%.

Vốn địa phương quản lý đạt 87,2 nghìn tỷ đồng, bằng 29,2% kế hoạch năm và tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó: Vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt 59 nghìn tỷ đồng, bằng 28,1% và tăng 8,7%; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện đạt 23,7 nghìn tỷ đồng, bằng 31,3% và tăng 14,4%; vốn ngân sách nhà nước cấp xã đạt 4,5 nghìn tỷ đồng, bằng 35,6% và tăng 11,4%.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm 2019 của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau: Hà Nội đạt 12.885 tỷ đồng, bằng 26,1% kế hoạch năm và tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước; thành phố Hồ Chí Minh 6.840 tỷ đồng, bằng 18,6% và tăng 9,7%; Quảng Ninh 3.361 tỷ đồng, bằng 29,1% và tăng 30,8%; Thanh Hóa 2.901 tỷ đồng, bằng 37,2% và tăng 19,5%; Bà Rịa - Vũng Tàu 2.565 tỷ đồng, bằng 38,9% và tăng 19,1%; Hải Phòng 2.485 tỷ đồng, bằng 27,4% và tăng 7,6%; Quảng Nam 2.419 tỷ đồng, bằng 32,6% và tăng 16%; Vĩnh Phúc 2.159 tỷ đồng, bằng 34,6% và tăng 2,8%./.

Theo Tạp chí Kinh tế và Dự báo

van.vn - chuyên trang đánh giá, tư vấn và tin tức về công nghệ, sản phẩm hàng đầu Việt Nam.

Link gốc: http://doanhnhan.net/thu-ngan-sach-giam-nhe-nhung-van-dam-bao-khong-boi-chi-123067.html
Tin mới nhất[+] Xem tất cả