Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết đạt 83,7% dự toán

Báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính cho biết, tổng thu cân đối NSNN 8 tháng qua đạt 762,8 nghìn tỷ đồng bằng 62,9% dự toán, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2016 với một số khoản thu đạt tiến độ đạt khá so với dự toán.
Thứ Sáu, ngày 01/09/2017 10:42 GMT +7

Báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính cho biết, tổng thu cân đối NSNN 8 tháng qua đạt 762,8 nghìn tỷ đồng bằng 62,9% dự toán, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2016 với một số khoản thu đạt tiến độ đạt khá so với dự toán.

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết đạt 83,7% dự toán
Ảnh: Minh họa. Ảnh: H.V

Thu từ dầu đạt gần 80%

Thu nội địa tháng 8 ước đạt 59,76 nghìn tỷ đồng, giảm khoảng 30,9 nghìn tỷ đồng so với tháng 7, do các khoản thuế và thu ngân sách phát sinh trong quý 2/2017 như thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền cổ tức từ các công ty cổ phần do bộ, ngành, địa phương đại diện chủ sở hữu và lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ đã thực hiện kê khai, thu nộp trong tháng 7 theo chế độ quy định. 

Như vậy, luỹ kế thu nội địa 8 tháng ước đạt 603,6 nghìn tỷ đồng, bằng 61% dự toán, tăng 10,7% so cùng kỳ năm 2016. Một số khoản thu đạt tiến độ đạt khá so với dự toán và cùng kỳ năm trước là thuế thu nhập cá nhân đạt 68,6% dự toán, tăng 20,9%; thu phí và lệ phí đạt 73,5% dự toán, tăng 52,6%; thu từ hoạt động xổ số kiến thiết đạt 83,7% dự toán, tăng 11,9%. Riêng các khoản thu về nhà, đất đã vượt dự toán (đạt 108,6%) và tăng 25% so với cùng kỳ năm 2016. 

Tiến độ thu ngân sách của các địa phương cơ bản đạt khá so dự toán và tăng so với cùng kỳ năm trước. Ước tính cả nước có 43/63 địa phương thu nội địa đạt từ 63% dự toán trở lên; trong đó, không kể thu tiền sử dụng đất và thu xổ số kiến thiết thì có 18 địa phương đạt trên 70% dự toán; 55/63 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ năm 2016.

Số thu từ dầu thô sau 8 tháng ước đạt 29,97 nghìn tỷ đồng, bằng 78,3% dự toán, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2016. Sản lượng dầu thanh toán 8 tháng ước đạt 8,96 triệu tấn, bằng 73% kế hoạch, bằng 87% so với cùng kỳ năm 2016; giá dầu thanh toán bình quân 8 tháng đạt khoảng 53,2 USD/thùng, cao hơn 3,2 USD/thùng so với giá tính dự toán.

Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu 8 tháng ước đạt 190,78 nghìn tỷ đồng, bằng 66,9% dự toán, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2016. Sau khi hoàn thuế Giá trị gia tăng theo chế độ, khoản thu đạt 70,9% dự toán. 

Giải ngân vốn 43,8% dự toán

Về chi ngân sách nhà nước, tổng chi NSNN 8 tháng đạt 793,56 nghìn tỷ đồng, bằng 57,1% dự toán.

Trong đó, chi đầu tư phát triển 137 nghìn tỷ đồng, bằng 38,4% dự toán; chi thường xuyên 585,6 nghìn tỷ đồng, bằng 65% dự toán; chi dự trữ quốc gia 298 tỷ đồng, bằng 35,1% dự toán; chi trả nợ lãi đạt 68,1 nghìn tỷ đồng, bằng 68,9% dự toán.

Giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong tháng 8 tiếp tục có chuyển biến, các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết số 70/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. 

Từ đầu năm đến nay, vốn đầu tư xây dựng cơ bản nguồn NSNN giải ngân ước đạt 43,8% dự toán. Vốn trái phiếu Chính phủ, do kế hoạch năm 2017 mới giao được 5,2/50 nghìn tỷ đồng, bằng 10,4% dự toán Quốc hội quyết định, vốn giải ngân đến nay chỉ đạt 2,46 nghìn tỷ đồng, bằng 4,9% dự toán Quốc hội quyết định, đạt 47,3% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao.

Nhìn chung, nhiệm vụ chi ngân sách cơ bản được đảm bảo theo dự toán và tiến độ triển khai nhiệm vụ của các đơn vị sử dụng ngân sách. Nguồn dự phòng NSNN được điều hành, sử dụng chặt chẽ, đáp ứng các nhu cầu chi phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, hạn hán, dịch bệnh và các nhiệm vụ chi quan trọng, cấp bách, đột xuất phát sinh theo quy định. 

Bội chi ngân sách Trung ương 8 tháng ước đạt 97,2 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 56,4% dự toán.

Theo Hồng Vân/Báo Hải quan

van.vn - chuyên trang đánh giá, tư vấn và tin tức về công nghệ, sản phẩm hàng đầu Việt Nam.

Link gốc: http://doanhnhan.net/thu-tu-hoa-t-do-ng-xo-so-kie-n-thie-t-da-t-83-7-du-toa-n-116404.html
Tin mới nhất[+] Xem tất cả