Thuế BVMT cho xăng sinh học: Phải đảm bảo nguyên tắc của sắc thuế

Trước khuyến nghị cần ưu đãi hơn nữa về thuế bảo vệ môi trường (BVMT) để khuyến khích sử dụng xăng sinh học, Bộ Tài chinh cho rằng: Mỗi sắc thuê có một mục tiêu điều chỉnh riêng nên ý kiến này chưa phù hợp.
Thứ Năm, ngày 05/04/2018 09:40 GMT +7

Trước khuyến nghị cần ưu đãi hơn nữa về thuế bảo vệ môi trường (BVMT) để khuyến khích sử dụng xăng sinh học, Bộ Tài chinh cho rằng: Mỗi sắc thuê có một mục tiêu điều chỉnh riêng nên ý kiến này chưa phù hợp.

Tại Báo cáo giải trình về dự thảo Nghị quyết về thuế Bảo vệ môi trường, Bộ Tài chính cho hay: Có ý kiến đề nghị báo cáo Chính phủ kiến nghị Quốc hội quy định mức thuế BVMT ưu đãi đối với xăng dầu sinh học đê khuyến khích sử dụng loại nhiên liệu này.

Theo Bộ Tài chính, trong hệ thống thuế, mỗi sắc thuế có mục tiêu điều chỉnh riêng. Hiện nay, để khuyến khích sản xuất và sử dụng xăng sinh học, tại Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đã quy định thuế suất ưu đãi đối với xăng sinh học E5 (5% etanol), E10 (10% etanol) như sau: Mức thuế TTĐB đối với xăng khoáng là 10%, xăng E5 là 8%, xăng E10 là 7%. Như vậy, trường hợp xăng khoáng và xăng E5 cùng một giá tính thuế thì giá xăng E5 thấp hơn giá xăng khoáng là 3%.

Luật Thuế BVMT hiện hành quy định chỉ thu đối với xăng dầu gốc hóa thạch (xăng khoáng), không thu thuế đối với etanol. Hiện hành, mức thuế BVMT đối với xăng khoáng là 3.000 đồng/lít, theo đó, mức thuế BVMT đối với xăng E5 thấp hơn mức thuế BVMT đối với xăng khoáng là 150 đồng/lít. Nếu quy định mức thuế BVMT đối với xăng khoáng là 4.000 đồng/lít thì mức thuế BVMT đối với xăng E5 thấp hơn mức thuế BVMT đối với xăng khoáng là 200 đồng/lít, (giảm 50 đồng/lít so với hiện hành). Từ đó sẽ tạo thêm chênh lệch giữa giá xăng E5 và xăng khoáng.

Việc điều chỉnh tăng thuế BVMT đối với xăng dầu, cùng với giải pháp khác (như quy định mức thuế TTĐB ưu đãi đối với xăng sinh học) sẽ góp phần khuyến khích sản xuất và sử dụng xăng dầu sinh học, hạn chế sử dụng nhiên liệu hóa thạch gây ô nhiễm môi trường.

Do đó, theo Bộ Tài chính, việc đề nghị bổ sung quy định mức thuế BVMT ưu đãi đối với xăng dầu sinh học vào dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về biểu thuế BVMT nêu trên là chưa phù hợp.

Theo H.Vân/Báo Hải quan

van.vn - chuyên trang đánh giá, tư vấn và tin tức về công nghệ, sản phẩm hàng đầu Việt Nam.

Link gốc: http://doanhnhan.net/thue-bvmt-cho-xang-sinh-hoc-phai-dam-bao-nguyen-tac-cua-sac-thue-118056.html
Tin mới nhất[+] Xem tất cả