Tiếp tục điều hành chính sách tài khóa chặt chẽ trong năm 2019

Sáng nay, 21/1, Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và tổng kết công tác cơ quan Bộ Tài chính năm 2018. Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng chủ trì hội nghị.
Thứ Hai, ngày 21/01/2019 11:48 GMT +7

(HQ Online)- Sáng nay, 21/1, Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và tổng kết công tác cơ quan Bộ Tài chính năm 2018. Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ

Báo cáo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết: Năm 2018, ngành Tài chính đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2018 được Quốc hội quyết định và các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, góp phần quan trọng hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH.

Trong đó nổi bật, Bộ Tài chính đã trình Quốc hội cho ý kiến đối với dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi); trình Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành 2 nghị quyết; trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 48 đề án; ban hành 130 thông tư, tập trung vào các cơ chế, chính sách, các giải pháp tài chính nhằm tăng cường quản lý thu, chi NSNN chặt chẽ, hiệu quả, tăng cường quản lý sử dụng tài sản công.

Bên cạnh đó, với các giải pháp quyết liệt, đến ngày 31/12/2018, số thu cân đối NSNN ước đạt khoảng 1.421,9 nghìn tỷ đồng, vượt 7,8% so với dự toán, tăng 63,5 nghìn tỷ đồng so với số báo cáo Quốc hội, tỷ lệ động viên vào NSNN đạt 25,7% GDP, riêng thuế và phí là 21,1% GDP.

Bội chi NSNN năm 2018 được điều hành trong phạm vi dự toán Quốc hội quyết định (3,6% GDP thực hiện, dự toán là 3,7% GDP). Tổng mức vay của NSNN ước thực hiện thấp hơn dự toán Quốc hội, góp phần tích cực giảm nợ công.

Bước sang năm 2019, Bộ Tài chính xác định mục tiêu tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, hiệu quả, phối hợp đồng bộ với chính sách tiền tệ nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; tăng cường kỷ luật tài chính - NSNN; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; cơ cấu lại NSNN và nợ công theo hướng an toàn, bền vững, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển, gắn với đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới khu vực sự nghiệp công; tăng cường quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực tài chính nhà nước gắn với huy động các nguồn lực xã hội để thúc đẩy phát triển kinh tế, thực hiện tốt nhiệm vụ an sinh xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách

Các nhiệm vụ trọng tâm đặt ra là: Tập trung chỉ đạo xây dựng và nghiên cứu các đề án, cơ chế chính sách trọng tâm như Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật Chứng khoán (sửa đổi),...

Bên cạnh đó, tiếp tục điều hành chính sách tài khóa thận trọng; phối hợp chặt chẽ với chính sách tiền tệ nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất- kinh doanh, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; quyết liệt công tác thu ngân sách; quản lý chi ngân sách chặt chẽ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính. Phấn đấu hoàn thành dự toán thu là 1.411,3 nghìn tỷ đồng; giữ bội chi NSNN ở mức 3,6% GDP.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa trong lĩnh vực tài chính, trọng tâm là lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc nhà nước, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, khuyến khích khởi nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Ngoài ra, Bộ Tài chính sẽ tăng cường công tác quản lý giá theo nguyên tắc thị trường; tăng cường quản lý tài chính doanh nghiệp, đẩy mạnh tái cấu trúc, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo tinh thần nghị quyết TW (khóa XII); tiếp tục phát triển đồng bộ các loại hình thị trường tài chính; rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, hiệu lực, hiệu quả và đẩy mạnh đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công lập, giá dịch vụ công theo tinh thần Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 (khóa XII); tăng cường công tác quản lý tài sản công; tích cực, chủ động hội nhập tài chính quốc tế; siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính trong xây dựng pháp luật, thực thi công vụ; sắp xếp tổ chức bộ máy, kiện toàn đội ngũ cán bộ; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Về công tác phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Bộ Tài chính đang tập trung chỉ đạo, điều hành đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh trước và sau Tết diễn ra bình thường; theo dõi chặt chẽ tình hình biến động giá cả, thị trường; điều hành cung ứng và luân chuyển hàng hoá để đáp ứng nhu cầu; kiểm soát giá cả trong dịp Tết; kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật về giá, gây biến động giá bất thường, nhất là giá các mặt hàng thiết yếu thuộc danh mục bình ổn giá, danh mục phải đăng ký giá, các mặt hàng quan trọng.

Đặc biệt, đang thực hiện xử lý chuyển nguồn NSNN năm 2018 sang năm 2019 theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước, nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính. Các địa phương sử dụng nguồn tăng thu ngân sách địa phương năm 2019 theo đúng quy định; sau khi dành nguồn cải cách tiền lương theo quy định, được sử dụng để xử lý các nhu cầu cấp bách phát sinh, trong đó ưu tiên hoàn trả các khoản vay, nợ xây dựng cơ bản và chuyển nguồn năm sau để chủ động điều hành ngân sách.

Theo Báo Hải quan

van.vn - chuyên trang đánh giá, tư vấn và tin tức về công nghệ, sản phẩm hàng đầu Việt Nam.

Link gốc: http://doanhnhan.net/tiep-tuc-dieu-hanh-chinh-sach-tai-khoa-chat-che-trong-nam-2019-122962.html
Tin mới nhất[+] Xem tất cả