TP.HCM: Dự toán thu từ XNK năm 2019 tăng 4%

UBND TP.HCM chỉ đạo xây dựng dự toán thu nội địa tăng bình quân tối thiểu 12% và thu từ hoạt động XNK tăng bình quân tối thiểu 4% so với đánh giá ước thực hiện năm 2018.
Thứ Tư, ngày 15/08/2018 14:59 GMT +7

(HQ Online)- UBND TP.HCM chỉ đạo xây dựng dự toán thu nội địa tăng bình quân tối thiểu 12% và thu từ hoạt động XNK tăng bình quân tối thiểu 4% so với đánh giá ước thực hiện năm 2018.

Công chức Hải quan TP.HCM kiểm tra hàng NK. Ảnh: T.H

UBND TP.HCM vừa chỉ thị các sở, ban, ngành, UBND các quận-huyện và doanh nghiệp nhà nước xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Theo đó, về nhiệm vụ xây dựng dự toán ngân sách TP.HCM năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2019 – 2021, UBND TP.HCM chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cần thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ; thực hiện cơ cấu lại ngân sách gắn với việc sắp xếp lại bộ máy tổ chức, tinh giản biên chế, đổi mới khu vực sự nghiệp công; rà soát lồng ghép các chế độ, chính sách, nhiệm vụ đảm bảo hiệu quả, tránh chồng chéo, lãng phí; tăng cường quản lý thu, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực công.

Đối với thu ngân sách, dự toán thu nội địa (không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, tiền bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp, cổ tức và lợi nhuận sau thuế) thì tăng bình quân tối thiểu 12% so với đánh giá ước thực hiện năm 2018; dự toán thu từ hoạt động XNK tăng bình quân tối thiểu 4% so với đánh giá ước thực hiện năm 2018.

Đối với chi ngân sách thì ưu tiên bố trí vốn chi phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo , y tế, khoa học - công nghệ, văn hóa - thể thao, môi trường, đảm bảo an sinh xã hội; ưu tiên bố trí cho một số lĩnh vực quan trọng theo các Nghị quyết của Đảng bộ và HĐND TP.

Đối với  nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM năm 2019, triển khai hiệu quả các chính sách của Trung ương góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát; phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn TP (GRDP) đạt 8 - 8,5%; nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế ; thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực gắn với phát triển thị trường trong nước, đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu phù hợp, phấn đấu cân bằng thương mại bền vững…

Ngoài ra, UBND TP.HCM cũng yêu cầu, các đơn vị xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2019, trong đó ưu tiên bố trí vốn để thanh toán cho các dự án đã có khối lượng thực hiện nhưng chưa được bố trí kế hoạch vốn để thanh toán; ưu tiên bố trí vốn để hoàn ứng trước; ưu tiên dự án dự kiến hoàn thành năm 2019.

Theo Báo Hải quan

van.vn - chuyên trang đánh giá, tư vấn và tin tức về công nghệ, sản phẩm hàng đầu Việt Nam.

Link gốc: http://doanhnhan.net/tp-hcm-du-toan-thu-tu-xnk-nam-2019-tang-4-121926.html
Tin mới nhất[+] Xem tất cả