Tự chủ là phải tự mình phải lo tiền, không có Nhà nước hỗ trợ nữa

Nhà nước vẫn sử dụng ngân sách để đầu tư cho hoạt động sự nghiệp nhưng sẽ thay đổi phương thức cấp phát sang đặt hàng dịch vụ công.
Thứ Tư, ngày 19/04/2017 11:58 GMT +7

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã khẳng định điều này tại cuộc họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, ngày 14/4, tại trụ sở Chính phủ.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Báo cáo của Ban Chỉ đạo cho biết, hiện cả nước có khoảng 55.000 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các khối Đảng, đoàn thể, trong các lĩnh vực kinh tế, giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học - công nghệ, truyền thông - báo chí, kinh tế, văn hóa - thể thao - du lịch, tài nguyên - môi  trường, lao động- thương binh - xã hội với 2,1 triệu viên chức.

Xuất phát từ thực trạng lực lượng viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước rất đông và chất lượng dịch vụ chưa đáp ứng được yêu cầu của xã hội và người dân nên việc đổi mới hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập nhằm cắt giảm lực lượng lao động gắn với đổi mới cơ cấu thu-chi ngân sách nhà nước và mục tiêu cao nhất là nâng cao chất lượng dịch vụ công, phục vụ cho xã hội, người dân tốt hơn.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng cần phải thay đổi nhận thức của xã hội về tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập.

 “Không phải tự chủ là phải tự mình phải lo tiền, không có Nhà nước hỗ trợ nữa mà là khuyến khích và bắt buộc các đơn vị sự nghiệp công lập tiến tới hạch toán như doanh nghiệp, tự chủ thu, chi. Nhà nước vẫn sử dụng ngân sách để đầu tư cho hoạt động sự nghiệp nhưng sẽ thay đổi phương thức cấp phát sang đặt hàng dịch vụ công”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh.

Tự chủ là phải tự mình phải lo tiền, không có Nhà nước hỗ trợ nữa

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Mục tiêu của đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập nhằm tinh giản biên chế

Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh đổi mới cơ chế hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập là một trong năm nhiệm vụ trọng tâm của tái cơ cấu nền kinh tế từ nay tới năm 2020, cần phải được tăng cường truyền thông-tuyên truyền về ý nghĩa, tạo đồng thuận xã hội.

Trưởng Ban Chỉ đạo cũng nhấn mạnh lại một lần nữa rằng, mục tiêu của đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập nhằm tinh giản biên chế, không ảnh hưởng tới quyền lợi người lao động và cuối cùng là nâng cao chất lượng dịch vụ công.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Bộ Nội vụ xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo trong nhiệm kỳ và từng năm, đồng thời đề nghị các bộ, ngành và địa phương chủ động thực hiện các giải pháp đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực quản lý, không chờ đợi quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập.

“Nhưng đổi mới gì thì cũng phải tập trung đổi mới cơ cấu thu chi ngân sách, chuyển từ cơ chế phí sang giá dịch vụ công sẽ thúc đẩy các đổi mới về tổ chức-nhân sự và chuyên môn của đơn vị sự nghiệp công lập”.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành tiếp tục xây dựng các nghị định về đổi mới cơ chế hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập đối với các lĩnh vực dịch vụ công đặc thù.

Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ là cơ quan chủ trì soạn thảo Đề án đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập để trình Hội nghị Trung ương lần thứ 6 thảo luận. Hiện nay, Bộ Nội vụ đã hoàn thiện dự thảo Đề án và xin ý kiến các bộ, ban, ngành.

Chỉ đạo việc xây dựng Đề án, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Bộ Nội vụ bám sát các chủ trương của Đảng qua các thời kỳ về đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

“Trong quá trình xây dựng Đề án cần kết hợp chặt chẽ với các nghiên cứu về xã hội hóa dịch vụ công, tham khảo các báo cáo giám sát hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, đồng thời lập kế hoạch khảo sát tại một số lĩnh vực cung cấp dịch vụ công”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ lưu ý./.

Theo An Nhi/Tạp chí Kinh tế và Dự báo

van.vn - chuyên trang đánh giá, tư vấn và tin tức về công nghệ, sản phẩm hàng đầu Việt Nam.

Link gốc: http://doanhnhan.net/tu-chu-la-phai-tu-minh-phai-lo-tien-khong-co-nha-nuoc-ho-tro-nua-113869.html
Tin mới nhất[+] Xem tất cả